ČSSD a bytová politika v komunálních volbách

7. září 2010

Určení a stanovení hlavních zásad bytové politiky je samozřejmě věcí zákonů, tedy záležitostí spíše Parlamentu, než jednotlivých obcí. Přesto však může ČSSD nabídnout i v komunálních volbách celou řadu řešení, které mohou občanům často v nelehké situaci pomoci.

Zastupitelstva mohou především umožnit nájemcům výměny bytů v případech, kdy ve velkém bytě zůstali bydlet staří lidé, pro které jsou náklady na byty již neúnosné. Zatím tomu tak není, obce, jako pronajímatel, vesměs k výměnám bytů souhlas nedávají, ač by se výměnou bytů mnoha lidem pomohlo.

Zákon umožňuje, aby nájemce bytu přizval do bytu podnájemníka, ale musí k tomu mít písemný souhlas pronajímatele. Nic nebrání tomu, aby obce dávaly takový souhlas nájemcům, kteří ve velkých bytech zůstali sami a menší byt nemohou získat.

Obce se mohou dohodnout se soukromými pronajímateli, že si od nich byt vezmou do nájmu a poskytnou ho potřebným občanům s tím, že budou pronajímateli nájemné doplácet. Zdaleka totiž není pravdou to, co se neustále opakuje, totiž, že obce mohou svoji sociální funkci v bydlení plnit jen, pokud mají bytový fond ve svém vlastnictví.

V bytech ve vlastnictví obce může být zohledňována situace těch nájemců, kteří se do těžké situace dostali bez svého zavinění, a netrvat striktně na výpovědi z nájmu pokud, jak umožňuje zákon, nájemce dluží více, než trojnásobek platby za nájemné a za služby.

Jistě je možné nezvyšovat v obecních bytech nájemné, ale s tím je spojena řada problémů. Především se vytváří nerovnoprávné postavení občanů obce, těch, kterým se nájem nezvyšuje, protože bydlí v obecním, a těch, kterým nájem je neúměrně zvyšován, protože bydlí u soukromého majitele, když u obou nájemců může být sociální situace stejná. Považoval bych spíše za vhodné, aby obec ke stanovení nájmu přistupovala diferencovaně.

V současné době jsou většinou asi jen planými sliby výstavby sociálních, startovacích nebo jak se bez zákonné definice takové obecní byty nazývají. Sotva se však dočkáme lepší časů. Bez zákonné definice obvyklého nájmu a s přenecháním rozhodování o výši nájmu jen soudům bez zákona, což je nejnovějším záměrem vládní koalice, se ovšem situace v bydlení u nás bude jen zhoršovat!

Blogy