ČSSD a právo

26. května 2010

ČSSD prý „zanedbala justici“ a nemá „ve svých programových dokumentech nic“, co by ho, pokud jde o právo, spravedlnost a právní stát, uspokojilo, jak nám P. Uhl sdělil v článku „Prosadí se v ODS obrodný proud?“ v Právu 21. 5. 2010. A nejen to: „Právo a právní stát halt nejsou v centru pozornosti Lidového domu“, soudí P. Uhl.

To ODS, to prý je jiná! „To Pospíšil jde dál. Slibuje schválení nového občanského a obchodního zákoníku, přípravu nového trestního řádu a zřízení soudcovské rady…“, pochvaluje si P. Uhl. Copak o to, slibovat se dá cokoliv, zejména pokud se na těchto normách již léta pracuje, ale jde přece o něco jiného: program strany je jedna věc a plán práce jednotlivých ministerstvech po volbách je věc druhá. Možná opravdu není v programu ČSSD pro nadcházející volby na jedné stránce pod příslušným odstavcem výslovně uvedeno, co by P. Uhl považoval za hodné pozornosti, pokud jde o právní stát, ale napsat o programu, kterým se jako ona příslovečná červená nit táhne snaha o zajištění a ochranu práv obyčejných lidí, že z něho neplyne pozornost právu, mi připadá poněkud zjednodušené. Rád bych ujistil P. Uhla, že např. v programové části věnované problematice bydlení je, pokud jde o budoucí podobu občanského zákoníku, uvedeno více zcela konkrétních návrhů a záměrů, než ve všech programech všech politických stran dohromady.

Rád bych také poněkud zmírnil nadšení P. Uhla nad nejnovějším hitem všech kritiků současného stavu justice a práva, totiž nad záměrem zrušit Vrchní soudy. Jistě, je to velmi snadné, jen to předpokládá změnit Ústavu, změnit všechny procesní předpisy a vyškolit všechny soudce tak, aby všechny věci přicházející k soudům mohly být souzeny v prvém stupni na okresních soudech, když ty závažné (např. trestný čin vraždy) nebo specializované (např. problematika bytového družstevnictví), jsou dnes v prvém stupni souzeny před krajskými soudy (a odvolání se pak podává právě k oněm Vrchním soudům). P. Uhl cituje P. Rychetského, který soudí, že není ani problém se stávajícími soudci Vrchních soudů. „Je možné je přeřadit k nižším soudům, kde budou vykonávat stejnou agendu, jako dosud, za stejný plat jako dosud“. Snadné, jenom je třeba zodpovědět otázku, jak soudce z Vrchních soudů, které sídlí dosud jen v Praze a v Olomouci „rozptýlíme“ po celé republice, kam se na těch okresních soudech posadí a kdo bude zajišťovat nezbytnou administrativu při takovém nárůstu práce okresních soudů, která je už nyní při současném objemu jejich práce velkým problémem. Snadné že? Obdiv P. Uhla k „obrodnému proudu“, jehož představitel dal do programu ODS „zrušení Vrchních soud“, mu neberu. Ale reálného na tom není vůbec nic….

Blogy