Devastace policie podle Radka Johna

26. srpna 2010

Ministr vnitra Radek John v médiích přiznává, že se svůj resort teprve poznává, učí se jej řídit a žádá v této souvislosti o prodloužení "doby hájení". Tato jeho vyjádření se mohou zdát úsměvná a sám Radek John se celou věc snaží těmito svými výroky zlehčit. Jeho nepřipravenost a nedostatek zkušeností však může v současné době, kdy ve svém resortu musí škrtnout poměrně velké finanční prostředky, ohrozit bezpečnost občanů celé republiky. A to už příliš úsměvné není.

Jako bývalý ministr vnitra vím, že řídit tento resort, který se svým zásahem týká prakticky všech obyvatel České republiky, není vůbec jednoduché. A stejně tak není jednoduché najít v už tak napjatém resortním rozpočtu finanční úspory tak, aby to neohrozilo akceschopnost jednotlivých složek. Resortní rozpočet je bezmála ze 70% tvořen platy zaměstnanců, kteří pod něj spadají. Nejde jen o policisty, ale rovněž o hasiče a další pracovníky bezpečnostních složek a záchranného systému. I laikům tedy musí být jasné, že v takto rozvrženém rozpočtu je škrtání velmi obtížné a citlivé, protože každý špatný "škrt" se může odrazit na bezpečnosti občanů.

Radek John svými kroky, kdy není schopen čelit nátlaku ministra financí, fakticky přispívá k devastaci policejního sboru. Mnozí policisté totiž již dnes naznačují, že hodlají od policie v současné situaci odejít. O to smutnější je, že sám ministr v jejich odchod věří a doufá, že se mu tak podaří ušetřit. To je sice možné, ale za jakou cenu?

Policisté, ale stejně tak hasiči, jsou lidé, kteří denně nasazují své životy při plnění svých povinností. Ostatně jen letos nám to několikrát dokázali během bleskových povodní v různých částech republiky. Jejich platy tomu přitom mnohdy neodpovídají a prakticky každý ministr vnitra musí čelit riziku masového odchodu policistů a dalších pracovníků bezpečnostních složek. Tito zaměstnanci jsou velmi citliví vůči veškerým platovým výkyvům.

Mám obavy, že pokud ministr John bude pokračovat ve svých neodpovědných krocích, bude se muset vypořádat s nedostatkem pracovníků, který bude způsoben snižováním stavů. Problém však bude o to větší, že nebude jednoduché stavy policistů, hasičů a dalších pracovníků znovu naplnit, protože nebudou prostředky na motivační a náborové akce, nemluvě o platech.

Z výše uvedených důvodů pokládám za zcela nešťastné, že se ministr, který je tímto škrtáním pověřen, je člověk, který se netají tím, že se svůj resort teprve učí řídit a poznávat. Na jeho nezkušenost totiž můžeme doplatit my všichni.

Radek John by si měl, v duchu svého minulého povolání a působení dát jasnou odpověď na otázku : co by mělo být plodem jeho nového působení na vnitru? Zda pouze poslušné plnění škrtů nadiktovaných Kalouskem, kterého zajímají jenom čísla, nebo zajištění bezpečnosti lidí a jejich majetku, jako nutná podmínka pro svobodný život v naší zemi.

Blogy