Do vlády – hlídat demokracii!

21. května 2018

V rozhodování, zda jít do vlády či do opozice, je přehršle dobrých a přesvědčivých argumentů pro obě cesty. Ale hlavní argument je tento: v současné mocenské a institucionální konstelaci je naléhavě potřebné, udělat vše pro zachování české demokracie. Učinit vše pro to, aby policie mohla zcela nezávisle vyšetřovat i brizantní a explozívní kauzy některých špičkových politiků.

Tím, že si sociální demokracie vymohla v namáhavém klání pozici ministra vnitra, tím může sociálně-demokratický ministr vnitra účinně zabezpečit nezávislost a efektivní činnost policie při vyšetřování trestných činů. Činnost policie musí být vždy politicky zcela nezávislá, odpovídající principům právního státu. To platí principielně pro každou demokracii a právní stát, ale v momentální specifické konstelaci v České republice to má přímo esenciální význam.

Tím, že kromě toho obsadíme pozici ministra zahraničí, můžeme zabezpečit pro další legislativní období evropskou a prozápadní kontinuitu české zahraniční politiky. To jsou cenné drahokamy v mozaice české politiky příštích let, o které bychom přišli, pokud bychom se hrdě, s hlavou vztyčenou, odebrali do opozice. Čili: půjdeme-li do vlády, můžeme udělat daleko více pro záchranu a upevnění české demokracie.

Protichůdné názory, vyjadřované různými členy naší strany, jsou někdy vnímány jako rozkol v sociální demokracii. Není tomu tak. To je právě evidentním znakem skutečně demokratické strany, strany s vnitřní demokracií, že názory na důležitá rozhodnutí se mohou lišit a často se i liší. Ale v tom právě spočívá vnitrostranická demokracie, že každý člen může svobodně svůj názor vyjádřit a podepsat, a že členové sociální demokracie rozhodnou, kterým směrem se soc. dem. vydá.

Vyjednávacímu týmu sociální demokracie se podařilo dosáhnout toho, že strana ANO učinila – měřeno výsledkem voleb – skutečně značné ústupky z jejích programových a hlavně mocenských priorit. Podařilo se prosadit substanciální prvky sociálnědemokratického programu. Co se týče mocenských priorit, počet i složení ministerstev pro ČSSD je velice solidní, více se dosáhnout nedalo. I to je dobrá motivace, jít do vlády. A další důvod: v koaliční smlouvě jsou zakotveny solidní pojistky proti zneužití ČSSD stranou ANO.

Shrnuto a podtrženo: pojďme do vlády!


Karel Vodička, mluvčí regionu zahraničí – exil

Blogy