Dostupnost zdravotní péče v kraji byla ODS podceňována

23. července 2009

Dostupnost zdravotní péče není všude v kraji stejná a největší rozdíly jsou v dostupnosti lůžkové péče v nemocnicích. Hned dva okresy v Plzeňském kraji nemají “své” nemocnice, což je v celé ČR rarita. Zatímco okres Plzeň sever nemá svoji nemocnici historicky a je v lůžkové péči orientován na Plzeň, rozlehlý příhraniční okres Tachov o svou nemocnici i s novým pavilonem z roku 1999, přišel teprve nedávno.

Jednou z příčin byl i nezájem kompetentních činitelů z bývalého vedení Plzeňského kraje na obnovení provozu. ODS dokázala za pět let od jejího převzetí jen toto – nechat ji spadnout do konkurzu, přestože na její oddlužení dostala od státu peníze. Tak kraj “spravoval” svůj majetek s péčí “řádného hospodáře”! Majetek kraje v hodnotě téměř půl miliardy byl pak konkursním správcem prodán za desetinu své ceny. Opoziční krajští politici, kteří za nemocnici bojovali, byli přitom označováni za populisty, kteří ze situace chtějí vytřískat jen politický kapitál.

Provedená analýza stavu krajského zdravotnictví, zadaná současnou krajskou radou pro vytvoření koncepce zdravotnictví, ukázala závažné nedostatky v dostupnosti nemocniční péče. Zjistila, že roční počet hospitalizovaných osob, které mají trvalé bydliště na Tachovsku, je skutečně nižší než v ostatních okresech. Potvrzuje se tak to, co už léta slýchám od občanů Tachovska, lékařů i organizací zdravotně postižených. Pacienti z Tachovska se do nemocnic dostávají v horším a zanedbanějším stavu, dokonce jsou případy, že ženy rodí v autech na dálnici, Tachovští jsou dodnes často neochotně přijímání jako jakási “práce navíc”. Umístit někde chronicky nemocného dá leckdy jeho lékaři dost zabrat. Otázkou je, zda se zhoršená dostupnost nemocniční péče může v budoucnu promítnout do zdravotního stavu obyvatel. Obávám se, že ano.

Stav je tedy definován, občany ale samozřejmě více zajímá řešení. Nová krajské reprezentace pod vedení ČSSD je připravena také tuto situaci řešit. Jednou z možností je vybudovat na Tachovsku novou nemocnici. Tak velká investice se však zdá v současné době vzhledem k možnostem krajského rozpočtu nereálná. Z ekonomického hlediska, ale i rychlosti řešení se jeví jako nejschůdnější úvaha iniciovat spolupráci kraje a soukromého vlastníka Nemocnice v Plané. Spolupráci, která by vedla k zajištění dostupnosti nemocniční péče na Tachovsku a to základními medicínskými obory. Aby už občan Tachovska nebyl postaven do role jakéhosi občana druhé kategorie, přesto, že si také platí zdravotní pojištění.

Zásadní součástí koncepce musí být také bezpodmínečné zachování letecké záchranné služby v Líních. Sociální demokracie bude vždy usilovat o její zachování. Je to pro Plzeňský kraj nenahraditelná služba, protože se jedná o region s dálnicí, kde nejsou hromadné nehody vyjímkou, ale i o region příhraniční se zanedbaným stavem komunikací druhé a třetí třídy – bohužel pozůstatek po minulé krajské reprezentaci ODS.

Blogy