ESO má rok a půl zpožděni – nejméně

5. února 2010

Ve svém článku v MfD z 2.2.2010 „ESO v modrém rukávu“ pan Pavel Páral provedl adoraci ODS za to jaký má skvělý tým na hospodářskou politiku a denunciaci ČSSD, jak je na tom špatně v této oblasti. Vůbec nechci zpochybňovat a vůbec ne kádrovat kompetenci lidí, které si ODS přizvala, aby jí radili v této oblasti. Problémy ovšem vidím dva. ODS má nejméně rok a půl zpoždění od té doby co si měla takovou skupinu ustavit.

V září 2008 po pádu Lehman Brothers a poté co Maďarsko přestalo být schopno prodávat své vlastní dluhopisy bylo i pomalejším mozkům jasné, že začala největší hospodářská krize od let třicátých. ODS na to reagovala popíráním samotného faktu krize, arogantním školení, že nejhorší reakcí by byli fiskální stimuly, aby je vzápětí provedla tím nejhorším možným způsobem tedy předstíráním, že hospodářský růst v roce 2009 bude +4,8, když reálný výsledek může být až 4,8, ale mínus! Tehdy by se bylo velmi hodilo ODS ESO, a strana i země si mohly ušetřit řadu zbytečných problémů. Je nutno ODS přiznat, že přece jenom začátkem roku pochopila, že má trochu problém, tedy žádného jen trochu kompetentního ekonoma ve svých politických strukturách a vyřešila to po svém: za státní peníze ustavila NERV. Nu a pak trvalo dlouhých deset měsíců po odchodu z vlády, než pochopila, že to musí udělat na bázi ODS. Mohlo by se říci pozdě, ale přece! Skupina existuje a bude pozitivním způsobem ovlivňovat dosud nekompetentní hospodářskou politiku ODS. Možná, že časem ano, ale nikoliv v roce 2010. Základní problémy mají dva. ESO je velmi heterogenní: od kompetencích technokratů k ultraliberálním ideologům, což ostatně přiznává ve svém článku i pan Páral. Ještě větší potíží je její propojení na výkonné politiky ODS a její potencionální ministry, aby je mohla nějakým významnější způsobem ovlivnit. O mimořádné nekompetenci ODS v této oblasti svědčí nakonec i fungování NERVu, který uměl ze všech nejlépe využít tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek, který je v ovšem v tuto chvíli místopředsedou TOP 09 a nikoliv ODS …

Nu a když se podíváme na druhou stranu, tedy do ČSSD tak zjistíme, že tato strana ustavila pracovní skupinu na boj s krizí již v říjnu roku 2008 a od té doby se snaží předkládat návrhy na řešení příčin i důsledků hospodářské krize. K zakrytí tohoto faktu, se pan Páral snaží poměrně nechutným způsobem denunciovat lidi spojen s tvorbou hospodářské politiky ČSSD. Kolega Jiří Havel je nelegitimní protože je europoslanec (sic!). Kdyby ODS měla v tak významné politické funkci ekonoma, aktivního tvůrce hospodářské politiky, tak by se jím nepochybně chlubila, na ČSSD je ovšem druhý metr …Já osobně jsem presentován jako člověk kterého „socialisté raději moc neukazují, aby jim nekazil image“. Na tomto místě, bych rád prohlásil, že toto je čistá lež, neboť stačí kliknout párkrát na internetu a lze snadno zjistit, že jsem opravdu hodně krát v posledních letech mluvil jménem ČSSD v televizích i radiích, o tištěných médiích ani nemluvě.

Nu a klišé o neúspěchu Bohuslava Sobotky jako ministra financí v letech 2002 až 2006 je opravdu jen pravicové klišé. Poslední státní rozpočet, který Bohuslav Sobotka sestavil, byl ten na rok 2007 a skončil deficitem 0,7% HDP… A to za situace, kdy pravice od něj dávala ruce pryč, tehdejší ministr financí Vlastimil Tlustý pro něj na podzim roku 2006 na protest ani nehlasoval. A další pravicový ministr Miroslav Kalousek poslal v říjnu 2007 do Bruselu zprávu, že rozpočet na běžící rok skonči deficitem nejméně 4% HDP. Dopadlo to úplně jinak! Jinými slovy reformy veřejných financí ČSSD z let 2002-2003 přivedly Českou republiku podstatně k vyrovnaným veřejným rozpočtům a to v době, kdy bylo nutné hradit mimořádné výdaje na sanaci bankovního systému a povodně roku 2002.

Závěrem: situace je přesně opačná než to líčí pan Páral, ČSSD má tým, který dlouhodobě pracuje na hospodářské politice a je připraven ji po vítězných volbách prakticky provádět. ODS má v tuto chvíli pouze naději, že narychlo sestavené ESO přijde do konce roku s něčím smysluplným a zejména pak dosáhne, aby si to vzaly za své politické struktury ODS. To první si představit dovedu, to druhé nikoliv. Je to na lidech v ESU, aby něco předvedli a vyvrátili podezření, že byli uvedeni na mediální scénu v supervolebním roce vedením ODS pouze z PR důvodů …

Blogy