Evropa dvojího metru nemá budoucnost

6. února 2019

V posledních letech vyplouvají v EU stále zřetelněji na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejích občanů z Unie vystoupit.

Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany.
Hlavním rozporem uvnitř EU je přetrvávající propast mezi bohatými a chudými zeměmi. Vede to k tomu, že lidé v produktivním věku odcházejí za lepším a naopak země, odkud odešli, mají obrovský problém – chybějí jim lidé. Hospodářství založené na levné práci tomuto vývoji nahrává.
Naším národním zájmem proto musí být zásadní snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi zeměmi EU, jinými slovy, vyrovnávání životní úrovně, aby k odchodu ze země neměli lidé důvod.
Jaké kroky by k tomu měly vést? Například, aby hodnoty vytvořené v této zemi neodtékaly ve velkém do zahraničí. Proto sociální demokracie na úrovni EU podporuje boj proti daňovým praktikám, které umožňují vyhýbání se placení daní nadnárodních firem, proti tzv. daňovým rájům uvnitř i vně EU. Nastavení celoevropských pravidel k zabránění daňovým únikům a placení daní tam, kde firmy skutečně vydělávají, musí být pro Českou republiku prvořadý úkol. Úspěch na tomto poli bude znamenat vyšší příjmy pro veřejné rozpočty, to znamená pro lepší a dostupnější školství, zdravotnictví, sociální služby, veřejnou dopravu i rozvoj dopravních sítí, vědu a výzkum a v neposlední řadě i bezpečnost občanů. Pokud to nedokážeme, povede to k politice škrtů a konkurenci na úkor pracovních a sociálních podmínek lidí. Proto i na evropské úrovni musí být slyšet hlas sociálních partnerů, zejména odborů. Musíme se zasadit o Evropu, kde nebude místo pro dvojí metr. Konec dvojího metru v odměňování za stejnou práci, konec dvojího metru vůči spotřebitelům, konec nedůstojné hry na dvojí chutě. Dvojí metr nesmí existovat ani vůči podnikům, ať v průmyslu, v zemědělství, nebo ve službách.
EU si musí zamést před vlastním prahem.
Jinak jí lidé nebudou věřit. Možná bude existovat, ale bude příliš slabá na to, aby ovlivňovala dění okolo sebe v dnešním nejistém světě. Jako sociální demokratka vidím místo České republiky uvnitř EU, kterou chceme spoluvytvářet, ne ji bořit.

Zdroj: Mladá Fronta Dnes, 6. února 2019

Blogy