Fungující stát

15. října 2013

Do voleb nám zbývají necelé dva týdny. Není to moc a není to málo. Není to moc času na to, aby lidé a strany nalézající se v nepřízni voličů stačili změnit jejich názory. A není to příliš krátký čas na to, aby nemohly vlivem nějaké aféry (ať už umělé vyvolané nebo reálné) zkrachovat ambice jiných. Zbývá nám čas, který bude naplněn racionální diskusí, která však, jak už to bývá, bude nejspíše přehlušena pavlačovým překřikováním, znevažováním či dokonce urážkami konkurence.

Ač také času od času vypustím do světa nějakou glosu či poznámku, jejímž smyslem je upozornit na slabiny ostatních, což je přirozené a určitě ne zavrženíhodné, pokud se dělá korektně, mám na paměti, že je třeba hovořit i o podstatných věcech.

Rád bych vám tedy, milí voliči, potenciální voliči, i vy, kteří již dnes víte, že mě určitě volit nebudete, prezentoval některé svoje názory, stanoviska a priority do nadcházejících voleb. Ano, dělám to soustavně a kdo čtete články na mých web stránkách, můžete to potvrdit.

Tentokrát chci na to jít trochu jinak a chci předvolební program ČSSD (který jinak naleznete na stránkách http://www.cssd.cz/program/volby-2013/) převyprávět vlastními slovy, tedy to z něj co je pro mě osobně důležité.

Jsem si vědom, a politická konkurence na to v současnosti zhusta poukazuje, že spojení slov „fungující stát“ je klišé. Všichni o tom tak či onak hovoří a slibují, jak bude onen fungující stát vypadat. Jiní tvrdí, že je to prázdné „gesto“ neboť fungující stát máme už dnes.

Než budu v dalších článcích psát o konkrétních aspektech naší vize fungujícího státu, pozastavím se právě u těchto pochybností, zda fungující stát skutečně máme a zda není hlavní motto naší kampaně prázdnou frází.

A hned říkám, že NE. Není to prázdná fráze, protože fungující stát, tak jak si ho představuje většina z nás a jak funguje ve vyspělých demokraciích (ale pozor – nepřeceňuji to), nemáme. Můžeme se utěšovat, že jsou státy, které jsou na tom ještě hůře, ale asi nemá význam se srovnávat s Běloruskem, když chceme být třeba jako Skandinávci.

Nefungují, tedy v letech před pádem Nečasovy vlády nám nefungovaly základní prvky poltického systému.  Sněmovna ani vláda nebyly schopny najít řešení, která by byla výsledkem politického kompromisu, a namísto toho si jednotlivé koaliční strany vynucovaly na ostatních ústupky vydíráním. Zásadní body týkající se nejen nás, ale i našich dětí, jako důchodová reforma, byly protlačeny silou, aniž by došlo na jejich seriózní projednání se všemi relevantními politickými silami.

Justice nám také příliš nefunguje. Myslím, že jako ilustrace stačí políček, který dostala od švýcarského soudu v případu MUS. Řekl bych, že stále ještě běhá po světě řada lumpů, kteří parazitovali na ostatních a na které spravedlnost nikdy nedosáhne.

Zdravotnictví? Ano, můžeme být pyšní na jeden z nejlepších zdravotnických systémů na světě. Co je to ale platné, když přihlížíme tomu, jak z něho cíleně míří peníze jinam než do nemocnic a k lékařům?  

A tak bych mohl pokračovat: školství, sociální služby, dopravní infrastruktura…   

A když tak procházíte jednotlivé oblasti, zaobíráte se jejich jednotlivými problémy, zjistíte, že za nimi stojí společné, a to personální, příčiny.

Fungující stát – to jsou především spolehliví a pracovití lidé, kteří rozumí tomu, co dělají a neustále mají na paměti prospěch ostatních.  

Blogy