...i kdyby to byl běh maratónský...

6. září 2010

Na některé ohlasy čtenářů je třeba reagovat. Zvlášť, jsou-li podepsány osobami tak snadno dohledatelnými, jako jistý p.Vrána z Prahy (MfD, 3.září). Ten se čtenářům svěřil, že coby návštěvník nehledá na Šumavě takový nesmysl, jako zelený les (sic!), a že fandí současnému vedení šumavského Parku proti vlivovým skupinám, jimž jde jen a jen o dřevo. Pan (říkejme mu tedy) Vrána svou reakcí jen připomněl jedno z písmen abecedy ostříleného politika – čím méně něčemu rozumím, tím plamenněji o tom budu hovořit.

Já, protože rozumím, jsem dalek dlouhosáhlého přesvědčování hluboce se mýlícího pana Vrány. Nechci vyvracet všechny účelové lži, vypouštěné z různých míst v různých časech s cílem ospravedlnit katastrofální selhání zelené politiky na Šumavě. Kdo chce, vidí a přemýšlí. Přemýšlí o zbytečně obětovaných starých šumavských hvozdech, přemýšlí o zelené oponě, která nahradila oponu železnou, přemýšlí o smyslu a účelu všech kroků bývalých ministrů životního prostředí a ředitele Správy parku. Praví Šumaváci, pane Vráno, Kafko nebo Novotný, zkrátka ví své, problému rozumí a z názorů podobných Vašemu je mrazí. A tak bude-li ve věci Šumavy a její záchrany nutno běhat nejen za novým panem ministrem, ale třeba premiérem nebo prezidentem, věřte, to jako jihočeský hejtman udělám, i kdyby to měl být běh maratónský.

________________________________________

Vážená redakce,

»Ad: Šéf parku je dobrý odborník Dopis čtenáře P. H. z Vacova "Šéf parku je dobrý odborník" v rubrice "Vyjádřete se!"mi mluví z duše! Myslím, že situaci kolem NP Šumava vystihl velice přesně.

Že má autor pravdu, naznačují i další indicie. Mám ještě v živé paměti, jak jihočeský hejtman Zimola hned běžel za panem Drobilem, jenž sotva dosedl na ministerské křeslo, aby odvolal ředitele NP Krejčího.

Že tu nejde o nás, návštěvníky parku, ani o blaho rezervace jako takové, je očividné. Spíše se jedná o podléhání různým ekonomickým tlakům a vlivovým skupinám, jež nemohou unést pohled na nezpeněžené dřevo, jež tu v jejich očích leží ladem.

O co licoměrněji potom znějí obvyklé obhajoby navrhované těžby - že přece my, návštěvníci NP, chceme mít lesy krásně zelené a podobné nesmysly!

Je přece zřejmé, že lesy v NP netvoří jen stromové patro, jež je pochopitelně nejnápadnější, nýbrž i ostatní flora i fauna! Úkolem NP je zachování zdejší biodiverzity a ochrana vzácných druhů, jež se jinde v Evropě již nevyskytují!

Snad každý si dovede představit, co ve zdejším citlivém ekosystému může těžební technika napáchat! Vždyť právě proto zde byla vyhlášena rezervace, aby byl zdejší ekosystém chráněn a byla mu dána možnost se vyvíjet nerušeně dle zákonů přírody. Nikoliv podle ekonomických potřeb člověka!

Mf Dnes, 3.9.2010; Jiří Vrána, Praha

Blogy