Ivo Grüner: Proč je Plzeňský kraj nejlepším místem pro život v ČR?

27. srpna 2020

Za 12 let v krajském zastupitelstvu jsme odhalili skutečné potřeby obyvatel v Plzeňském kraji. Ten má stejně jako ostatní kraje svá specifika a v našem případě jde primárně o udržení života na venkově a zajištění rovnocenné životní úrovně jako v Plzni, říká náměstek hejtmana Plzeňského kraje a lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby Ivo Grüner.

Co dělá ČSSD pro podporu venkova a malých obcí?

Každoročně přispíváme více než 100 milionů korun, abychom lidem v malých obcí a na venkově zajistili možnost nakoupit si v místních potravinách, dojít si na poštu, do knihovny, v případě potřeby navštívit místního lékaře, vyzvednout léky a večer vyrazit do místní hospody. Díky významným dotacím se nám daří udržovat také školy a školky, zajišťovat kulturní vyžití, výstavbu sportovišť a zároveň podporovat sportovní aktivity pro mládež – příkladem je rozvoj sportovních akademií po celém kraji, kterým pomáháme částkou 35 milionů každý rok. Na podporu sportu a kultury na venkově jde každým rokem 50 milionů korun.

Jak ČSSD pomáhá v dalších oblastech?

Pro obyvatele venkova a menších obcí je stěžejní také oblast hromadné dopravy, tedy možnost svobodně a levně cestovat po kraji bez nutnosti vlastnit automobil. Na provoz hromadné dopravy přispíváme každoročně částkou 1,4 miliard korun, což zároveň udržuje nízkou cenu hromadné dopravy. V tomto roce jsme také nakoupili 320 nových autobusů, abychom tak umožnili kvalitnější spojení do všech obcí, a především do těch nejmenších.

A vedle dopravy směřuje další pomoc kam?

Další důležitou oblastí je bezpečnost a zdraví. Zde se můžeme pochlubit tou nejlepší záchrannou službou v celé České republice, kterou podporujeme částkou 350 milionů korun každý rok. Peníze jdou především na vybavení, vozový park a mzdy. Součástí bezpečnosti jsou také hasičské sbory, a především ty dobrovolnické. Dobrovolní hasiči jsou pro kraj a zejména pro malé obce stěžejní, protože to jsou lidé, kteří dělají kulturu a sport na venkově a jsou připraveni vždy pomoci. A to nejen v případě živelných pohrom nebo automobilových nehod, ale jsou také vždy připraveni pomoci starostům obcí. Dobrovolní hasiči jsou pro kraj nezbytní a aby mohli fungovat, potřebují naši podporu. Jen letos činila podpora rovných 26 milionů korun. Prostředky byly použity na nákup vozidel, cisterny, opravy a rekonstrukce hasičských zbrojnic a k zabezpečení požární ochrany, ale také na podporu sportu. V rámci podpory venkova se rovněž staráme o zájmové skupiny jako jsou včelaři, rybáři, chovatelé, apod… Například u včelařů jsme za posledních 12 let zdvojnásobili jejich počet.

Preferuje ČSSD v Plzeňském kraji soukromé nebo krajské nemocnice?

Bavíme-li se o zdravotnictví, bavíme se především o všech šesti krajských nemocnicích. Česká strana sociálně demokratická je jednoznačně pro jejich udržení a rozvoj bez privatizace. V krajských nemocnicích mají totiž všichni jistotu rovnocenné zdravotní a sociální péče, a přesně to prosazuje Sociální demokracie. Zdravotnictví nesmí být byznys. Soukromým nemocnicím jde primárně o zisk, což ve výsledku znamená, že některá oddělení mohou uzavřít ve chvíli, kdy jsou ztrátová. To se v krajské nemocnici stát nemůže. Sociální demokracie vždy dávala přednost kvalitní zdravotní a sociální péči, a to i za cenu finanční podpory našich nemocnic v řádu stovek milionů korun. Konkrétně se jedná o 300 milionů korun každý rok na udržení fungování všech krajských nemocnic. Záleží nám také na kvalitním odměňování lékařů, zdravotních sester, záchranářů, ale i ostatního nelékařského personálu.

Jak ČSSD řeší bezpečnost v kraji?

Bezpečnost v kraji řešíme spoluprací s profesionálními hasiči, které podporujeme dotacemi dle potřeby. Dále spoluprací s Policií ČR, například preventivními akcemi v rámci zklidnění dopravy, boji proti alkoholu za volantem a společnými projekty kamerových systémů. Problematika bezpečnosti bývá velmi často spojována se zaměstnáváním cizinců za pomoci pracovních agentur. Pravdou je, že agenturní pracovníci mohou vyplnit díru na pracovním trhu, nicméně pokud kvůli nim roste kriminalita, není takový způsob v pořádku. V případě vlivu na činnost pracovních agentur má kraj pouze omezené možnosti.

Co dodat na závěr?

Vše, co bylo řečeno a popsáno je to, o co se snaží právě Sociální demokracie, která si klade za cíl především rovnocennou zdravotní a sociální péči pro všechny, a proto odmítáme případnou privatizaci nemocnic. Snažíme se o srovnatelné podmínky pro život na venkově a ve městech a kvalitní, spolehlivou a levnou dopravu po celém kraji. A v neposlední řadě se snažíme o bezpečná města a obce, aby lidé neměli strach jít v noci po ulici. Tohle všechno děláme již 12 let a snad i úspěšně. Právě proto je Plzeňský kraj stále nejlepším místem pro život v celé České republice.

zdroj: www.plzenska.drbna.cz

Blogy