J. Birke: Desatero nás chrání před chaosem

3. listopadu 2022

Když jsem si položil otázku, co pro mě znamená víra, zjistil jsem, jak široké téma to je. Věřím v Boha, věřím v sám sebe, věřím v lepší společnost, věřím v lásku, respekt nebo toleranci? Pro mě je víra Desatero. Prastarý křesťanský kodex, který udržuje společnost v mantinelech, chrání ji před chaosem a obsahuje všechno, čím by se měl každý člověk řídit.

birke-profil_1.jpg

Neznám desítku přesnějších a důležitějších pravidel ve společnosti, než je Desatero přikázání. „Nezabiješ, Nepokradeš, Nesesmilníš, Nevydáš křivé svědectví, Cti svého otce i matku svou, Pamatuj na den odpočinku…“ Těch deset vět, které hýbou společností už více než 2000 let a stále platí, mě provází celým životem a utváří i moji víru. Víru ve slušnou, sociální a tolerantní společnost.

Čím dál víc si uvědomuji, jak je v dnešní době důležité neztrácet víru. Myslet na druhé, pomáhat a být lidem oporou. A pokud někomu prospívá sejít se ve společenství lidí, třeba v modlitebně, kde najde pomoc a porozumění, važme si těchto míst. V našem městě jich máme hned několik a je nám ctí s jejich představiteli spolupracovat. Kostel sv. Vavřince, sv. Michaela, Narození sv. Jana Křtitele, Husův sbor, sborový dům Českobratrské církve evangelické, modlitebny Církve adventistů sedmého dne, Církve Nový život a Církve bratrské jsou místy setkávání a pochopení. Každoročně pořádáme ve spolupráci s Ekumenickou radou také adventní setkání s hudbou a dobrým slovem. Výtěžek z dobrovolného vstupného je pak vždy věnován potřebným.

S vírou v lidskost jde život snáz a já jsem rád, že společnost si tuto nezměrnou hodnotu stále uvědomuje.

Autor: JAN BIRKE, starosta Náchoda, ČSSD
Uveřejněno: Lidové noviny/lidovky.cz 3. 11. 2022 odkaz zde

Blogy