J. Birke: Déšť nemůže sloužit jako jediný zdroj vody

23. července 2020

I když deště, které v minulých týdnech zavlažovaly naši republiku, na některých místech pomohly doplnit zásoby podzemních vod, není to dlouhodobé řešení, které by problém sucha vyřešilo.

Jednou z cest, jak systémově a dlouhodobě zabezpečit dostatek zdrojů pitné vody, jsou rekonstrukce páteřních vodárenských přivaděčů, jež umožňují transport pitné vody mezi regiony dle potřeby.

Stávající přivaděče byly vybudovány v 70. a 80. letech minulého století a nyní se podílejí na zásobování zhruba tří milionů obyvatel ČR. Celkem jde o deset páteřních přivaděčů propojujících regiony. Jedním z nejvýznamnějších je 70 kilometrů dlouhý přivaděč, který zásobuje i Náchodsko. Dodává vodu z Náchoda do Hradce Králové a na něj navazuje přivaděč vedoucí z Chrudimi přes Pardubice do Hradce Králové. Jedná se o tzv. východočeskou vodárenskou soustavu.

Do většiny je ale nutné investovat, což nelze bez asistence státu, neboť jde o prostředky v řádu desítek miliard korun. To je částka mimo možnosti obcí a měst. I proto jsem před dvěma lety byl jedním z iniciátorů vzniku Asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury, jejímž zakládajícím členem byla i východočeská vodárenská soustava. Cílem je sumarizovat požadavky na obnovu vodárenských sítí. Výsledkem je samostatný dotační program ministerstva zemědělství, v němž je v první fázi připraveno půl miliardy korun na prvních sedm investičních akcí k obnově páteřních přivaděčů. Jednou z nich je posílení kapacity východočeské vodárenské soustavy, které příznivě ovlivní dostupnost pitné vody pro stovky tisíc lidí. Protože jsou k dispozici všechny dokumenty včetně stavebních povolení, bude možné všech sedm projektů dokončit do dvou let.

Rekonstrukci páteřních přivaděčů považuje za prioritu i ministerstvo zemědělství a je to i v souladu s vládní koncepcí ochrany před následky sucha. I letošek potvrzuje, že srážky jako jediný zdroj vody jsou rozloženy nerovnoměrně, a proto roste role páteřních vodárenských sítí.

Zdroj: Lidové noviny, 23. 7. 2020

Blogy