J. Birke: Kotlíkové dotace nám pomáhají lépe dýchat

27. ledna 2022

Pálení nevhodného, či dokonce nebezpečného materiálu, které znečišťuje ovzduší, je celorepublikovým problémem, který řeší většina měst a obcí. Nejčastějším případem, s nímž má zkušenost většina z nás, je kotlové pálení PET lahví a dalších zdraví nebezpečných odpadů v domácnostech. Ty při spalování vytvářejí hustý zapáchající dým, plný zdraví škodlivých částic. A proto je správné, že domácnosti takové odpady v kotli spalovat nesmí.

Když už se ale něco z moci úřední zakazuje, je třeba také nabídnout rozumnou alternativu. Proto velmi oceňuji, že v České republice funguje systém efektivních kotlíkových dotací. Díky nim i v Náchodě došlo k téměř kompletní obměně kotlů a rodinné domy dosud vytápějící tuhými palivy přešly na plynové kotle.

Zároveň je klíčové, že je město Náchod ze zhruba 70 % připojeno k místní teplárně, která funguje mimořádně šetrně k životnímu prostředí: přestala spalovat uhlí a zainvestovala do nejmodernější technologie výroby tepla pomocí výkonného kondenzačního kotle. Tradiční kamna upotřebí přibližně 85 procent spotřebovaného plynu, zbytek energie vypustí ven. Princip kondenzačního kotle umožňuje, aby účinnost využití paliva dosáhla v podstatě sta procent. Tohoto výsledku dosahuje díky využití kondenzačního tepla spalin. Kromě samotného plynu se využije také tepelná energie spalin, takže se sníží spotřeba energie a do venkovního ovzduší se vypustí méně emisí.

Co to znamená v praxi? Ročně město ušetří 900 vagonů hnědého uhlí, které nepřijedou, nejsou spáleny a nevypouští emise do ovzduší, které v Náchodě všichni dýcháme. Za zmínku stojí také fakt, že v rámci městského úřadu, v odboru životního prostředí, pracuje specializovaná kolegyně, která má na starosti zpracování akčního plánu ochrany ovzduší, propagaci a kontrolní činnost.

Tím vším jsme přispěli k zásadnímu pročištění města a z velkých ekologických opatření už zbývá jen vytlačit z Náchoda tranzitní kamionovou dopravu.

autor: Jan Birke, starosta Náchoda
zdroj: Lidové noviny 27. 1. 2022

Blogy