J. Hamáček a J. Maláčová: Kurzarbeit nesmí být jen prázdná slupka

10. února 2021

Po ochraně zdraví je v krizové situaci tím nejdůležitějším ochrana pracovních míst. Potřebujeme, aby fi rmy fungovaly a lidé si v nich vydělávali. Za dnešní epidemie se jako klíčový program ukázal Antivirus.

Pomohl každému čtvrtému podniku, každému čtvrtému zaměstnanci. Jen necelá čtyři procenta nezaměstnaných evidovaných po loňském březnu pocházejí z firem, které Antivirus využily. I díky němu máme nejméně lidí bez práce z celé EU.

Nízká nezaměstnanost ale není samozřejmost, predikce na příští měsíce nevypadají dobře. Pokud Sněmovna schválí kurzarbeit podle KSČM, tvrdě na to doplatí zaměstnanci, firmy i celá naše ekonomika. Nefunkční kurzarbeit totiž nebudeme moci spustit. Zavládne nejistota, vyčerpané firmy začnou kolabovat a zbavovat se lidí. Nárůst nezaměstnanosti bude prudký.

Když nebude zbytí, jsme připraveni zachovat Antivirus po celý letošní rok. Mnohem užitečnější by ale bylo přenést jeho hlavní principy do našeho právního řádu trvale. A Antivirus ještě vylepšit.

Ano, řeč je o kurzarbeitu, tedy finanční pomoci státu na mzdy firmám, které se dostanou do vážných potíží. Lze tím pozitivně ovlivnit ekonomický vývoj a život ČR, desetitisíců podniků a stovek tisíc jejich zaměstnanců. Přečkat krizi. Zásadní by byl nejen při epidemiích, ale i živelních pohromách nebo hospodářské krizi.

Debata o kurzarbeitu je dlouhá a vysilující. Nechoďme okolo horké kaše: je to tím, že představy koaličních partnerů jsou natolik odlišné, že vláda neposlala Parlamentu kvalitní návrh. O to důležitější bude, v jaké podobě Sněmovnu opustí. Sociální demokracie jej chce s podporou celé tripartity vylepšit pozměňovacím návrhem Romana Sklenáka, KSČM s hnutím ANO dorazit návrhy poslankyň Aulické Jírovcové a Pastuchové.

Záleží nám na tom, aby kurzarbeit byl rychlý, plně funkční, bez dodatečných mzdových nákladů a aby nešustil papírem. Aktivovat by jej měla vláda, avšak po projednání se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců v tripartitě.

O zařazení jednotlivých firem do kurzarbeitu by rozhodovaly Úřady práce ne na základě dohadování poradních sborů, ale při splnění jasně daných kritérií. Stojíme o jasná pravidla, předvídatelnost a transparentnost, nikoli o vysilující handrkování.

Rychlosti by zase přispělo, kdyby firmy nemusely o pomoc žádat zpětně. Podle naší představy by Úřad práce poslal podporu podniku a ten ji následně vyplatil svým zaměstnancům. A zaměstnanci by místo 60 procent, jak chtějí komunisté, dostali za dobu nepráce 70 procent hrubé mzdy. Aby bylo zřejmé, že firma žádající o kurzarbeit je skutečně v nouzi, musí být podmínkou, že nebude vyplácet dividendy.

O tyto a další principy se ve Sněmovně svede bitva. Není pochyb, že do ní vstoupí lobbing motivovaný konkurencí na pracovním trhu. Antivirus pomáhal nejčastěji firmám do dvaceti pěti zaměstnanců, těch bylo více než čtyři pětiny.

Dá se předpokládat, že kurzarbeit stejně jako Antivirus pomůže především menším a středním firmám s přidanou hodnotou. To může překážet velkým průmyslníkům těžícím z levné pracovní síly. V dosavadních letech už špatně nesli sociální demokracií vyvíjený tlak na růst mezd. Vyšší nezaměstnanost by jim naháněla pracovníky ochotné dělat za hubičku. Zároveň by se zbavili obtížné konkurence.

Kurzarbeit je ruka podaná za nepříznivých vnějších okolností těm, kteří chtějí být ekonomicky aktivní, zaměstnávat lidi a posouvat zemi dál. Funguje na západ od našich hranic, měl by fungovat i u nás. Jen musí být plnohodnotný a nesmí z něj zbýt pouze prázdná slupka.

autoři: Jan Hamáček a Jana Maláčová

zdroj: deník Právo, 10. 2. 2021

Blogy