J. Molnár: ČSSD utápí peníze bohatých v černých dírách? Nesmysl, přijďte k volbám

25. září 2021

Česká strana sociálně demokratická existuje samostatně od roku 1893 a je tedy nejstarší dosud existující politickou stranou v ČR a v zásadě jedinou levicovou silou, která na všech úrovních české politiky působí aktivně od revoluce v roce 1989. Ať již některými politickými chybami, vlastní nejednotou či špatně zvolenou komunikační strategií se ČSSD v roce 2021 ocitla v situaci, kterou lze označit zaprvé jako paradoxní a zadruhé jako historicky stěžejní.

Paradoxní je situace ČSSD z toho důvodu, že ačkoliv se posledních osm let podílí na vládě v této zemi a má za sebou mnoho úspěšných ideových bojů a mnoho splněných politických slibů, netěší se přímo úměrné podpoře u občanů, voličů. Historicky stěžejním momentem budou letošní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proto, že pakliže se podaří sociální demokracii obhájit svoji účast v dolní komoře, bude moci nadále své návrhy zkoušet prosazovat, bude mít dostatek mediální a společenské pozornosti, bude moci dělat svoji politiku, a to i z opozičních lavic. Zmizí-li však ze sněmovny, bude to velká kaňka v její historické kronice a bude to znamenat její upozadění na české politicko-společenské mapě.

A nikdo neví, na jak dlouho.

Nemít sociální demokracii ve vládě je jedna věc. Nemít sociální demokracii ani v poslanecké sněmovně je věc druhá, citelně horší. V době, kdy sociální demokracie nabírá silný dech v sousedním Německu, přičemž zároveň se dlouhodobé oblibě těší také v Rakousku a zároveň v době, kdy v některých jiných zemích na dohled od českých hranic dochází k posílení vlivu populistů, národovců a nedemokratů, by neúčast ČSSD v české poslanecké sněmovně byla velkou ztrátou pro českou společnost a pro českou demokracii jako takovou. Byl by to neúspěch v mnoha ohledech.

Je potřeba jasně říct, že ČSSD v naší zemi hraje o přežití a musí se snažit, aby lidé ve městech i na venkově, mladší i starší, napříč profesemi a vzděláním, muži, ženy, s dětmi i bezdětní, pracující ve státním či soukromém sektoru poznali, uvěřili, uvědomili si, že ČSSD pomáhá všem bez rozdílu k tomu, abychom se jako společnost měli lépe. Aby stáří bylo důstojné, aby za poctivou práci přišla poctivá odměna, aby nikdo netrpěl hladem, aby rodiče mohli svému dítěti koupit nové boty nebo zaplatit školní obědy. Je to právě sociální demokracie, která bojuje s nezaměstnaností, která pomáhá těm, kteří neměli v životě tolik štěstí, chrání slabé, myslí na samoživitelky a samoživitele, podporuje rodiny s dětmi a hlídá, aby se nůžky sociální nerovnosti nerozevíraly příliš. Aby panoval sociální smír, aby rozdělení bohatství bylo zásluhové, spravedlivé.

To, co sociální demokracie dělá není bezbřehé rozhazování peněz, které stát nemá. Sociální demokracie nechce financovat život těm, kteří leží doma, nechtějí pracovat a mají pouze nataženou ruku, ačkoliv jim objektivně nic nebrání si vydělávat. Není pravda, že by ČSSD chtěla znárodňovat někomu byt, ve kterém bydlí nebo chatu, na kterou odjíždí o víkendu odpočívat. ČSSD nemá v plánu bohatým všechno vzít a bezmyšlenkovitě to rozdat chudým. To je špatný pohled a je to pomluva.

Sociální demokracie nabízí pomoc těm, kteří chtějí pracovat nebo už pracují, ale to, co si vydělají jim stačí sotva na nájem a stravu, často ani na to ne. Sociální demokracie myslí na ty, u kterých se objeví nenadálá překážka a potřebují překlenout dočasně trvají situaci, kterou nemohou vyřešit sami. ČSSD si myslí, že pokud někdo celý život pracoval, platil daně a odváděl zdravotní a sociální pojištění, případně navíc ještě vychoval jedno či více dětí, má dostat důstojný důchod. To je spravedlnost – za zásluhy odměna. Nic jiného sociální demokracie neříká. Nikoho nechceme nechat padnout na dno. A ten, kdo se tam přeci jen dostane, tomu chceme pomoci vstát a zase rovně jít.

A že někdy pomoc bližnímu něco stojí? Ano, jistě. Sociální spravedlnost (neplést si se sociální rovností) je něco, co nese své náklady a je fakt, že tyto náklady se musí nějak uhradit. Stát nemá v zásadě jiné možnosti, jak financovat státní rozpočet než skrze inkaso daní. Ale daně jsou různé a vždy záleží, jak bude takzvaný daňový mix nastaven. Je potřeba, aby silnější pomáhali slabším. To se učíme od dětství, musíme si pomáhat. Proto je nezbytné, aby velké, nadnárodní korporáty danily své příjmy v tuzemsku. Je sociálně spravedlivé, aby ti, jejichž příjmy násobně převyšují jejich výdaje, se vzdali části svého bohatství. Takovou cestou se například sami chtějí vydat někteří úspěšní lidé v USA. Proto je nutná sektorová daň či formy progresivního zdanění. To, co ekonomicky silným jedincům a firmám nebude citelně chybět jiným výrazně pomůže. Bohatí zůstanou dál bohatí, ale ti ekonomicky nejslabší zůstanou nad hladinou, nepotopí se. To je to, co ČSSD prosazuje. Žádné ožebračování úspěšných a sypání jejich peněz do černých děr, nic takového. Sociální demokraté a demokratky chtějí, aby společnost byla ohleduplná, aby se žádný jedinec necítil osamocen ve svém trápení a aby se každý mohl do společnosti začlenit, v ní žít, pracovat, vychovávat děti a důstojně zestárnout. Aby každý mohl plnit své sociální a společenské role. To je to, oč tu běží a o čem se bude rozhodovat ve volbách 8. a 9. října 2021.

Prosím, přijďte k volbám a podpořte ČSSD. Potřebujeme to. My všichni.

Blogy