J. Prokeš: ČR je snad jediným státem v Evropě, který neprovozuje státní loterii

2. listopadu 2022

Zákon o loteriích stanovil, že část prostředků vybraných za provozování LJPH byla určena na veřejně prospěšné účely. Praxe zavedená do 31. 12. 2011 v ČR, kdy provozovatel sám určoval, komu bude prostředky poskytovat a k jakému účelu, byla v rámci států EU neobvyklá. Stát – jako vlastník – primárně při zřízení loterie určuje, k jakým účelům budou získané prostředky sloužit.

V ČR od 1. 1. 2012 byla účelovost použití prostředků zrušena a odvod z loterií a hazardu plyne do veřejných rozpočtů a hospodaří se s ním volně, jako se součástí rozpočtů.

Pouze SAZKA má povinnost odvádět na sport (nicméně je to zanedbatelná částka a jiným obvyklým oblastem – kultura, školství není určeno nic.

Z kontrolních zpráv Nejvyšších kontrolních institucí států EU, které prováděly kontroly oblasti využití prostředků z hazardních her, vyplývá, že např.:

  • ve Finsku jsou spravovány zejména Ministerstvem školství a kultury a až následně poskytnuty příjemcům (konečnému příjemci, jinému finančnímu orgánu, sdružení nebo nadaci),

  • v Estonsku příslušné resorty přerozdělují finanční prostředky (systém byl vyhodnocen jako neekonomický a neefektivní), proto došlo ke změnám,

  • v Nizozemí je zřízena nadace, která má zákonný monopol na hazardní hry, a veškeré zisky jdou přímo do nizozemské státní pokladny (rozpočet nadace byl vyhodnocen jako řádný a kontrolovatelný),

  • ve Velké Británii byly prostředky určeny na veřejně prospěšné účely a jejich výběr zajišťují veřejné organizace,

  • v USA provozuje každý stát vlastní loterii, přičemž výnosy jdou primárně na školství, kulturu, zdravotnictví a sport.

Ve Slovenské republice je přímo v zákoně č. 171/2005 Z.z., o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, garantováno, že veškeré příjmy z odvodů jdou na zabezpečení vykonání všeobecně prospěšných služeb (zdravotnictví, sociální služby, humanitární pomoc apod.).

Jsme jedním z mála států na světě, který nemá vlastní (státní) loterii (nebo monopol na hazard, jako v Nizozemsku). Přitom stát mohl koupit SAZKU velmi levně (byla v insolvenci). Pak by jenom platil provozovateli 15–20% a až 80% výnosů by mohlo být použito na veřejně prospěšné účely. Dnes stát inkasuje pouhých cca 30% celkových příjmů od soukromého vlastníka a provozovatele. A poslanec Benda (ODS) to chce ještě snížit. Tomu říkám drzost nejvyššího stupně.

Blogy