Jarní přání všem kantorům

9. dubna 2010

Blíží se termín, kdy si každoročně připomínáme odkaz Jana Amose Komenského, termín, který je slaven jako svátek všech kantorů. Chtěla bych Vám všem při té příležitosti poděkovat za trpělivost, kterou máte s námi politiky při dohadování o dalších úsporách v už tak značně podfinancovaném resortu.

Děkuji Vám za osobní statečnost, která je dnes nezbytnou nutností pro samotný výkon profese pedagoga. A v neposlední řada je třeba vzdát Vám dík za nezdolnost, se kterou svoji profesi přes všechny úskalí vykonáváte.

Letošní svátek učitelů vychází na neděli, kdy současně dochází ke změně času ze zimního na letní. Po velmi dlouhé a tuhé zimě konečně a definitivně přichází jaro v plné síle. Věřím, a snad to nevyzní jen jako hloupá nadsázka, že v tom lze v souvislosti s pomalu odeznívající ekonomickou krizí nalézt trochu symboliky. Chci Vás společně s tímto přáním všeho dobrého u příležitosti dne učitelů ujistit, že budu i nadále usilovat o to, aby se české učitelky a čeští učitelé mohli těšit i z možná méně poetických, ale tím trvalejších hodnot a jistot, nežli je každoroční nástup jara.

Blogy