Jednotná paušální daň – koncept s řadou otazníků

8. února 2019

Ministerstvo financí chce zavést jednotnou paušální platbu, která by zahrnula daň z příjmů fyzických osob, zdravotní pojištění i sociální pojištění a mohla by ulehčit drobným podnikatelům.

Podle mého názoru je jedna paušální daň pro OSVČ zajímavý koncept, který je ale prozatím obestřen řadou otazníků. Základní výhodou, z mého pohledu správnou, je samotný princip paušální daně založený na ideji jednoho inkasního místa, který OSVČ může výrazně administrativně ulevit.

Otázkou je, pro jak široký okruh by daň skutečně platila. Představený obrys koresponduje s využitím paušálu do milionu korun ve výši 80 procent výdajů, což může fiskálně přinést určité, byť minimální výnosy daně. Pokud by se to ale týkalo i dalších skupin s nižším paušálem, stát by návrhem ve výši pouhých 500 Kč daně výrazně tratil.

Zásadní problém návrhu, při současném pojetí penzijního systému, ale vidím v tom, že paušální daň v sobě skrývá jak daň z příjmu, tak povinné odvody do sociálního a zdravotního systému. Lze těžko odvodit, kolik by ze zaplacené částky OSVČ odvedla na budoucí vyměření svého starobního důchodu. To by si asi současně vyžádalo nutnost zavedení formátu jakéhosi fiktivního základu odvedeného z této daně, aby nebyl živnostník krácen například v důchodu. I na tuto otázku bychom měli od předkladatele předem znát odpověď. Zatím jsme se ji bohužel nedočkali.

Komentář byl zveřejněn 8. 2. 2019 na serveru peníze.cz.

Blogy