Justiční mafie znovu v akci?

17. prosince 2009

Ministryně spravedlnosti paní Kovářová předložila vládě změnu vyhlášky č. 23/1994 Sb. (změna jednacího řádu státního zastupitelství). Řeklo by se, co takhle v předvánočním čase se otravovat nějakou technicko-administrativní normou. Ale změna, o kterou se jedná není vůbec technická - ale jedná se o změnu fundamentální. Prakticky zahajuje proces likvidace tzv. speciálních odborů pro oblast závažné hospodářské kriminality – odborů, které působí u Vrchních státních zastupitelství v Praze a Olomouci a mají své pobočky v Brně a v Ostravě.

Vypadá to nevinně – jen se napíše, že hranice škody, kterou se budou tyto odbory zabývat, se posune z 50 milionů na škody nad 150 milionů. Přitom podobná skoková změna nemá žádné ekonomické ani trestně politické důvody. Naopak většina trestních kauz se týká škod právě v rozmezí 50-100 milionů Kč. Takže jediný výsledek bude, že se zredukuje práce těchto odborů až o 2/3 a nic nebude bránit tomu, aby se za půl roku řeklo, že odbory se staly marginálními a nejlépe bude je zrušit.

Někdo si trestuhodně pohrává s Českou republikou. Navrhované změny vypadají jako snaha zlikvidovat institucionální základnu pro boj se závažnou hospodářskou kriminalitou v České republice. Podobné kroky mohou také vážně poškodit obraz České republiky. Zmíněné specializované odbory existují od roku 1999. Jsou to specializované útvary, které mají za úkol držet krok se stále složitějšími formami hospodářské kriminality. Pro Evropskou komisi je to prioritní otázka, kterou se zabývá Úřad pro boj proti podvodům (OLAF), který pro naše specialisty v posledních 10letech připravil řadu stáží a školení, investoval do podobných útvarů v Evropě značné množství prostředků. V období hospodářské krize Evropská komise vyvíjí zvláštní tlak na posilování podobných útvarů za účelem „ochrany měnového systému a státních rozpočtů“.

Likvidace podobných speciálních odborů v České republice nebude bez odezvy. Jedním z důsledků může být, že se vážně ohrozí čerpání finančních prostředků z Evropských fondů. Evropská unie nebude mít zájem posílat peníze do země, ve které vláda likviduje základnu pro boj s hospodářskou kriminalitou.

Před zhruba 4 měsíci jsme byli svědky prvního pokusu zrušit pobočky v Ostravě a Brně. Paní ministryně musela čelit interpelacím a veřejné kritice. Výsledek byl, že nám sdělila, že od záměru ustupuje. Teď to vypadá, že to byl jen taktický manévr. Nejvyšší státní zástupkyně i ministryně spravedlnosti se zřejmě svého záměru nevzdaly a doufají, že podobná zdánlivě „technická“ změna vyhlášky může v tichosti projít. Dámy nepřestanou, dokud nezlikvidují poslední „místa odporu“, kterými jsou pro ně zřejmě pobočky oněch speciálních odborů v Ostravě a Brně.

Proces zglajchšaltování práce státních zastupitelství musí být dokončen stůj co stůj. Justiční mafie v čele s Pavlem Němcem pracuje i před vánocemi.

Blogy