K věci – červen 2013

21. června 2013

Vážení spoluobčané, domnívám se, že je právě teď vhodná doba poděkovat těm, kteří pomáhali při povodních 2013. Mám na mysli zejména hasiče dobrovolné i profesionální. Mám na mysli i policisty a členy armády. A také občany dobrovolníky, kteří přijeli do postižených oblastí pomoci. Děkuji Vám.

Doufejme, že za dalších 11 let nebo dříve (či později), nebude situace obdobná jako byla v roce 2002 či 2013. Nad tím by se měli zamyslet ředitelé jednotlivých povodí, ale také vedoucí stavebních úřadů, kteří mnohdy povolují stavby v záplavových oblastech. Zamyslet by se měla i vláda a pomoci na protipovodňových opatřeních seč může. Peníze pro církev jsou, proč by nebyly i pro ochranu majetku občanů.

Doufejme v lepší časy. S úctou a přátelsky Hana Orgoníková, poslankyně za ČSSD

Blogy