KALOUSKŮV SEZNAM kontra ochrana ovzduší

18. května 2016

TOP 09 vydala seznam 16 údajných důkazů nesvobody, které má prosazovat Sobotkova vláda. Mezi šestnáctku vyvolených se dostala i novela zákona o ochraně ovzduší, jíž kalouskovci vytýkají údajné porušování domovní svobody.

O co se tedy jedná? V poměrně rozsáhlé novele je ustanovení, povolující možnosti kontrol domácích kotlů v případě opakovaného porušení zákona, což TOP 09 považuje za porušení domovní svobody. Nevadí jim přitom, že běžně umožňujeme kontrolu v domech pracovníkům vodohospodářských či energetických společností a už vůbec jim nevadí, že už dnes mohou do domů vstupovat bezpečnostní složky nebo hygiena.

Přitom novela zákona o ochraně ovzduší nemá s kalouskovou nesvobodou nic společného. Chce především řešit „notorické paliče", kteří v domácích topeništích likvidují různé hořlavé materiály, plasty počínaje a odpadky konče. Touto činností otravují ovzduší nejen sobě, ale hlavně svým, bezmocným, sousedům. Ve stávající legislativě není žádný účinný nástroj, jak tyto osoby postihnout a jak jim tuto zhoubnou činnost prokázat (a následně omezit) i když se o ní všeobecně ví. Z tohoto důvodu, po intenzivních debatách s odborníky a zástupci samospráv, vzniklo již zmíněné ustanovení. Znamená, že ve výjimečných případech, kdy osobám, které budou OPAKOVANĚ konat přestupek, pracovníci ochrany ovzduší nejprve (po řádném prošetření) doručí upozornění s doporučením na zjednání nápravy. Teprve až po tom, co budou tyto výzvy ignorovány, bude ze strany příslušného úřadu přikročeno ke kontrole topeniště (pouze) a odběru vzorků popela pro následnou analýzu. Ta poslouží jako podklad následného řízení, které by mělo zjednat nápravu. Je třeba zdůraznit, že není žádná jiná účinná metoda, jak prokázat výše uvedené pálení zakázaných materiálů.

Abychom to tedy s použitím logiky páně Kalouska shrnuli. Ten, kdo doma pálí odpadky, otravuje okolí a zamořuje svým sousedům vzduch, má dle TOP 09 svobodu dělat to dál a není možné ho účinně kontrolovat a postihnout. Ti, kdo jsou nuceni tento smrad dýchat a jsou opakovaně obtěžováni zplodinami, mají smůlu, neboť musíme respektovat bezbřehou svobodu původce znečištění pálit ve svých kamnech vše, co si zamane.

Nevím jak ostatní kolegové, ale já osobně budu raději bránit svobodu těch, kteří jsou obtěžováni znečištěným vzduchem.

Pikantní na celé věci je, že zástupci TOP 09 zatím vystupovali ve prospěch novely zákona o ochraně ovzduší a během debat na plénu sněmovny či ve Výboru pro životní prostředí proti kontrolám nic nenamítali. To, že je TOP 09 najednou schopna otočit a popřít sama sebe, jen proto, aby získala laciné body před krajskými volbami, svědčí jen o myšlenkovém a personálním úpadku, který tato kdysi vládní strana právě prodělává.

Blogy