Kapitalismus, socialismus, všechno jedno…

3. listopadu 2009

Fakta jsou zjevná, a není potřeba do toho tahat žádné ideologie. Socialismus nefunguje a kapitalismus také ne. Jenže co tedy dál?

V USA padla CIT Group Inc. Krach velké banky s majetkem kolem 1,3 biliónu korun (pro názornost: 1 300 000 000 000 Kč) a se zhruba stejně velkým dluhem přišel přesto, že do tohoto peněžního ústavu vláda USA napumpovala 2,33 miliardy USD (opět pro názornost: 41 940 000 000 Kč). Co to udělá s americkou ekonomikou bůh suď.

Zaujal mě názor jednoho diskutujícího s nickem "pako" k této informaci. Zde je: „Jenom další potvrzení toho, že kapitalismus nefunguje se socialistickými výjimkami. Krach banky je jediným lékem na špatné úvěrové hospodaření, krach státu je pak jen nedozírnou tragedií všech jeho občanů v důsledku deficitních rozpočtů a sociálních slibů. Já opravdu nevím, co na tom pořád ti komouši hledají za složitosti, je to triviální jak facka.“

Tak jak to tedy je? V USA přece žádné velké regulace nebyly a současná krize je důsledkem tohoto stavu. USA jsou přece výkladní skříní neregulovaného kapitalismu. Chtělo by se z toho dovodit prostou skutečnost, že diskutující nemá o věci vůbec žádnou reálnou představu. Jenže tak jednoduché to přece jenom není. To, co mě skutečně odpuzuje je fakt, že i přes zjevná fakta a přímou historickou zkušenost jsou někteří lidé schopni posuzovat cokoli prizmatem ideologie.

Pro hurápravičáka je jedinou příčinou všeho špatného socialismus, regulace a přerozdělování. Jací „komouši“ v tom hledají složitosti? V USA moc „komoušů“ není, také tam měli svoje 50 léta ve znamení mccarthismu. Složitosti v tom teď hledají všichni, republikáni, demokrati, liberálové. Vláda v USA totiž v podstatě provedla znárodnění. Ovšem nikoli znárodnění podniků ale znárodnění dluhů. To, co někdo neregulovaně rozkradl, to nyní zaplatili občané Spojených států, a vzhledem k provázanosti světové ekonomiky, nejen oni.

Je otázka, jestli to unesou Spojené státy, je otázka, jestli to unese globální ekonomika. Není otázka, jestli za to můžou socialisté. Nemůžou, nehráli tam žádno roli. Ale objektivně za to můžou kapitalisté, na které nikdo nedával delší dobu pozor.

Jestli tedy má pán podepisující se „pako“ pravdu, tak deficitní rozpočty a sociální sliby způsobují krach státu a socialismus nefunguje. Neregulovaný kapitalismus také nefunguje, to je myslím nynější krizí dokázáno nade vší pochybnost. Tak co s tím? Možná je odpovědí „kapitalismus mírného pokroku v mezích zákona“ o který se nyní snaží Evropská unie. Ten rozčiluje jakobíny zleva i zprava, a to by mohlo být do budoucna dobrým signálem.

Blogy