Kdo táhne osla na minaret, sám by měl jít dolů

27. dubna 2010

Tak nám nezabili Ferdinanda, paní Müllerová, ale opět začala předvolební kampaň. Politické strany se pochopitelně snaží ovlivnit co nejvíce voličů, jen aby dostaly „ten svůj hlas“. Rozdávají se dárečky, květiny, gulášek, hraje hudba. Ostatně i za Rakouska-Uherska odjížděli zprvu vojáci na frontu za zvuků hudby a jásotu davů. A slyšíme sliby, záplavu slibů. Opět se dozvídáme, že stačí tomu či onomu dát svůj hlas a v zemích Koruny české konečně zavládne řád a blahobyt . Prosťáčka občana (alespoň někteří ONI si to myslí) jistě ani nenapadne, proč se tak již dávno nestalo! Vždyť od tzv. sametové revoluce uplynulo více než 20 let a donekonečna vše svádět na komunisty je již značně omšelé.

Obecně řečeno – každý národ má takové politiky, jaké si zaslouží - jaké si zvolí. A nechť to nezní lichotivě, jsou obrazem společnosti jako takové. Pochopitelně díky tomu, že obvyklá slušná mlčící většina se jen nerada do bahna politiky míchá. Snad o to více je slyšet tu byť menší halasnější část. A ta se projevuje dosti různě. Náš pan předseda se jistě neurazí, ale bilboardy slibující 60tiletou mateřskou, zrušení ranního vstávání či kocoviny mne svým způsobem pobavily. Humor prý k Čechům (Moravanům i Slezanům – to abych nečelil žalobě!) patřil. Nicméně nemohl jsem nezaznamenat aktivitu trojice Issová, Mádl, Zelenka. Prý jsou to umělci, dnes se dokonce říká celebrity. Jejich klip „Přemluv bábu“ preferující pravici či „jiné nové politické strany“ a zesměšňující sklon části našich seniorů k opačnému politickému spektru jsem zprvu považoval za nepodařenou parodii typu Kupředu pravá, zpátky ni krok! Nelžou-li média (a já nemám důvod v tomto případě nevěřit), o legraci nejde. Dle mého soudu dokonce i ve společnosti, tolik naříkající na politické bahno, se již vůbec nejedná o tolerance vhodné vyjádření svého názoru. Ostatně i interpretka sama se byť téměř na sklonku jejího mládí ve svém následném vyjádření nazývá „mladou arogantkou“. V slovníku cizích slov je u tohoto termínu uvedeno – pyšný, namyšlený, nadutý, svévolný, nadřazený, domýšlivý, nedoceňující a přehlížející ostatní lidi. Souhlasí. Její vlastní diagnóza je nevědomky správná.

Ne, nemíním možná ještě nevyzrálé či jinak postižené jedince poučovat o vkusu, slušnosti, noblese. To mohli a měli jejich rodiče, nejbližší okolí. Ani si stěžovat na „bílé svazáky“ , kteří hatí cíle strany, za kterou kandiduji. Naopak! Chci poděkovat veřejnosti za obrovské spontánní odmítavé stanovisko. Tisku (a to i tomu, který nám oranžovým zrovna není nakloněn) za jeho reakce. Nečekal jsem to a jsem za naše seniory rád, že i mlčící většina se tu a tam nakonec projeví a nenechá urážet někoho, kdo si zaslouží úctu. MFD pak díky za to, že zaznamenala a upozornila na aktivity prý již 250.000 uživatelů na internetovém Facebooku s neskrývanou averzí k důchodcům. Pevně věřím, že toto šokující sdělení zaznamenali i lidé typu pana Kocába či přímo a lépe policisté. Doufám, že našim seniorům se neprodleně dostane minimálně stejné a rázné ochrany, jako by se dostalo kupř. Romům či Židům. Láska a pravda vůbec nevítězí. A to diskutujeme o eutanázii!

Mně osobně vše výše uvedené velmi pomohlo. Kupř. vůbec se nestydím za to, že mám nálepku levice. Přestože i já vnímám, že je někdy až moc štědrá. Má-li pravice podobné „aktivisty“, jsem tomu dokonce rád. Opět jsem si uvědomil, že hlavně naši senioři nejvíce platí za změny, kterými společnost prochází. Že právě oni jsou nejvíce zranitelní, bezbranní, až příliš opomíjení, osmělí. Kdo jiný si proto zaslouží naši ochranu, pomoc, úctu. Právě toto – nikoliv bohatství, sídla, bazény, limuzíny, jachty, show či přecpané lednice a bary – ukazuje skutečnou úroveň národa jako celku. A to platí, nechť už senioři ve volbách dají hlas komukoliv. Je to jejich volba, je to jejich právo, jejich rozhodnutí, jejich životní zkušenost. Já osobně většině z nich život nezávidím. To ale jen těžko pochopí primitiv, který netuší jak problematické je vyjít s necelými 10.000 Kč měsíčně a pokrýt všechny neustále se zvyšující nezbytné náklady. A že někteří z nich nechtějí kupř. školné? Možná mnoho z nich tuší, že jistá vnoučata by mohla přijít za nimi (často do léčeben dlouhodobě nemocných, geriatrických center aj. místům, kam se senioři tak často i zbytečně odkládají) se žádostí o půjčku. Nejlépe nevratnou půjčku – vždyť „stejně brzo umřou“ – jak je uvedeno v klipu, který mne tak rozčílil. Budu-li kdy poslancem, i já s lehčí myslí zvážím, je-li vhodnější přilepšit našim penzistům, byť kupř. na úkor podpory českého filmu.

Jsem já vlastně levičák? Možná spíše trochu konzervativec. Vůbec by mi totiž nevadilo, kdyby se dnešní demokracie nevykládala, že každý si může kecat, co chce. Lidé si zaslouží práva, svobodu, ale musí mít i své povinnosti a úroveň.

Přeji všem slušným lidem, mladým či seniorům – volte svobodně, volte rozumem. Už skoro každá partaj vládla (změna nálepky není rozhodující) a Vy si zhodnoťte jak. Nenechte se zbytečně otrávit, obelhat, slepě ovlivnit. Hlavně nerezignujte. To že nepůjdete, tím ze sebe nesejmete vinu, že „to zase nevyšlo“. Naopak. Dáte větší prostor pitomcům a lumpům.

V rámci zlehčení aj. mi dovolte na závěr použít i jedno arabské přísloví, možná srozumitelné i arogantům:

Kdo táhne osla na minaret, sám by měl jít dolů.

Blogy