Konspirační teorie a ukradené plakety

26. července 2010

Je ostudou velení Armády České republiky i České republiky, že do budovy generálního štábu vnikli zloději. Údajně odcizili pouze několik plaket náčelníka generálního štábu Vl.Picka. Přesto či právě proto probíhá vyšetřování. Zároveň se množí spiklenecké a konspirační teorie a jak je u nás obvyklé, vše na pozadí ruských tajných služeb.

Osobně jsem přesvědčen, že nelze tolerovat skutečnost, že GŠ AČR byl či ještě je v ohrožení tím, že armáda nebyla či stále není schopna zajistit jeho bezpečnost. Vojenská policie a Vojenské zpravodajství musí odhalit ty, kteří vnikli do budovy a zejména účel jejich nezvané návštěvy. Zároveň je nutno analyzovat současné bezpečnostní zajištění ostrahy budovy. Ukazuje se totiž, že vlastní ostraha budovy byla podceněna a opravdu se nelze vymlouvat na nutné finanční úspory v resortu. Vždyť tady jde i o reputaci naší země v očích Aliančních partnerů.

Netroufám si radit členům VP a VZ, protože jsem přesvědčen, že oni nejlépe vědí, jak ve vyšetřování pokračovat, aby bylo úspěšné. Chci pouze poradit paní mluvčí GŠ, aby po skončeném vyšetřování informovala širokou veřejnost o jeho výsledcích. Rozhodně je to nutné v zájmu závažnosti tohoto případu a zejména pro obnovení důvěry ve vedení AČR.Zároveň tento odstrašující případ by měl být jistým mementem pro velení české armády, aby nepodceňovalo bezpečnostní opatření a ostrahu vojenských objektů na celém území ČR.

Blogy