L. Nozar: O toxicitě slova „levicový “ a změně způsobu mluvení o levici

16. března 2021

Vládnoucí režim řeči drží levici v podřadnosti díky dvěma polaritám. Jedna polarita je tzv. "progresivní levice" a druhá polarita je pravicovými medii hlásaný tzv. "levicový volič". Někde mezi nimi je cesta, kterou by obrozená demokratická levice měla jít. Obě tyto pravicí ustanovené polarity spojit a toto spojenectví uhájit před pravicovými útoky, které by je mělo rádo rozdělené! Tuto rozdělenost si dnes lidé na demokratické levici nemůžou dovolit. Bude nutné, aby se v této chvíli oba tábory vzpamatovaly a v této kritické chvíli, potlačily vášně a hledaly vzájemné porozumění a potřebný kompromis.

V zásadě je to rozepře mezi konzervativním a progresivním táborem. Z hlediska posouzení dnešní situace je nutné upřesnit pojem konzervativismus. Konzervativním zde nerozumíme něco z tábora židokřesťanského konzervativismu, který je nám v současné době mainstreamovými médii předkládán, jako ten jediný správný konzervatismus. Mluvíme tu o o konzervativismu materialistickém, o kterém se vlastně vůbec nic zásadního nepíše, ačkoliv je v národě většinový.

Tento materialistický konzervatismus je k naší škodě v zásadě obsazen pravicovým uvažováním a jeho levnými triky, jako třeba pravičáky praktikovaný primitivní antikomunismus, který je, bohužel, v našich podmínkách vztahován i na demokratický socialismus. Bohužel tyto teze mnohdy zastávají lidé, kteří kdysi volili sociální demokracii, aby se posléze se přesunuli k populistickému zdánlivě levicovému hnutí Andreje Babiše. Liberálně konzervativní média je nazývají pojmem „levicový volič“, ačkoliv tito voliči o demokratické levici téměř nic neví a když přece něco, tak jen to, co si zapamatovali ještě ze staré komunistické propagandy a nebo z té porevoluční rádoby pravicové, které vůči demokratické levici postupují často ruku v ruce. Ani vládám, na kterých byla ČSSD v polistopadovém období účastna, se s touto mentalitou nedařilo nic moc udělat a často se jí tedy nadbíhalo , hledal se s ní potřebný kompromis v zájmu znovuzvolení, a tím se postupně více a více tato „pragmatická ignorance“ dostala i do vedení strany.

Právě díky tomu dnes nabírá na síle proud progresivní levice, která ale s ČSSD nechce mít mnoho společného. S mnohou kritikou, kterou na adresu ČSSD vznáší, lze souhlasit, ale zvláště v poslední době se stále a znovu progresivní levice přesvědčuje o tom, že přát si zánik ČSSD je bláhová představa, která poškodí i je.

Oba tábory stojí v patu. Integrovat levici se nikomu z těch dvou táborů moc nechce. Progresivní levice si v této oblasti zvykla na zákopový boj proti všem a na tzv. žurnalistickou nezávislost, kterou ve svých vedoucích představitelích, novinářích, vydávají po pravicovém vzoru za velikou ctnost. ČSSD se zase uzavřela do svých temných sekretariátů.
U jedné strany aktivismus překypuje u druhé strany se ho zoufale nedostává. U jedné strany panuje politická rozvaha, u druhé pro reálnou politiku škodlivý ideologicko-morální purismus. Přebujelé kastovnictví bují u obou stran a oba tábory nemají jasné a silné vedení.

Je načase se spojit. Autentická konzervativní levice se musí do parlamentních voleb spojit s progresivní levicí! Progresívní levičáci vědí, že do budoucna musí znormálnit, zatímco klasičtí sociální demokraté se musí přiměřeně aktivizovat protože jinak žádná levice sociálně demokratického typu v Česku nebude. Oba tábory si do budoucna musí odpustit trapnou řevnivost a stupidní povýšenost, zorganizovat se každý ve svých stranách, zvolit si své představitele, schopné vyjednat potřebný kompromis a společně se domluvit na způsobu další spolupráce.

Piráti jako úmyslně neuvědomělá levice to jistí zprava. My můžeme jít více doleva a naší hlavní voličskou cílovou skupinou, ať jsou zejména ty společensky neprivilegované vrstvy na jejichž práci stojí hlavní část české prosperity a daňových příjmů. Pravičáci jim do hlavy natloukli, že tomu tak ve skutečnosti není, a že za prosperitu prý můžou jenom a jenom jejich neokonzervativní metody. Této skupině a nejen ji, musíme vrátit jejich sebevědomí. Tohle má být náš budoucí společný cíl! Zakopejme tedy mezi „konzervativní“ l a „progresivní“ levicí staré válečné sekery, protože náš soupeř je venku, mimo tento kruh. A nás čeká do října rozhodný a hlavně tvrdý boj o budoucnost levice Boj který nebude provozován v rukavičkách, bude to boj proti médiím, které jsou v rukou oligarchů i proti tzv. objektivnímu mediálnímu mainstreamu, který si dodnes plete komunismus s demokratickým socialismem.

To rozdělení mezi námi způsobil pravicový mainstream a je na čase se ho zbavit. V myslích konzervativních i progresivních levičáků už napáchal dosti škod! Pokud se nespojíme a nebudeme společně hledat vzájemný kompromis, bude je páchat dál!

Lukáš Nozar řadový člen ČSSD; Karel Machovec, bývalý I. místopředseda ČSSD

Blogy