Levnější léky pro děti a seniory – malá částka pro rozpočet, velká pomoc potřebným

5. října 2016

V řízení resortu zdravotnictví mi šlo vždy o dva hlavní cíle: ekonomickou stabilitu a dostupnost potřebné léčby.

Nesouhlasím s námitkami pravicových politiků a katedrových ekonomů, že by si lidé naopak měli za léky připlácet. Cílem vlády by mělo být poskytování služeb občanům bez ohledu jejich sociální postavení a peněžní situaci. Je-li průměrný důchod v České republice 11.400,– korun, pak snad každý pochopí, že chtít po seniorech platby za zdravotnictví je nejen asociální, ale i nevkusné. Senioři jsou lidé, kteří po několik desetiletí odevzdávali svůj talent a úsilí, a proto jednoduše pokládám za hanebné chtít po nich, aby po celoživotní práci byli ekonomicky ponižování. Totéž platí o rodinách s dětmi. Kladou-li pravicoví kolegové důraz na ochranu tradičních hodnot, pak neznám nic tradičnějšího, než je rodina a ochrana dítěte. Pakliže mají výroky o hodnotách přejít od slov ke konkrétním činům, pak ulehčení peněženkám rodičů v případě onemocnění jejich ratolestí je základ. Proto jsem se rozhodl snížit limity na doplatky na léky.

Jaká je situace nyní a co chceme změnit? Senioři nad 65 let věku jsou chránění ochranným limitem 2500 korun ročně na započitatelné doplatky za léky. Znamená to, že zdravotní pojišťovna vrátí pojištěnci částku, kterou zaplatil za léky nad 2500 korun. Ilustrujme si to na příkladu: pokud činily doplatky za léky pro 68letého seniora celkem 5000 korun, dostal zpět od pojišťovny 2500 korun. Ministerstvo zdravotnictví nyní navrhuje tento ochranný limit snížit na 1000 korun. Při stejné výši ročních doplatků 5000 korun získá náš senior zpět 4000 korun. Při výši jeho starobního důchodu je to více než důležitá položka. Pro věkovou skupinu nad 70 let jsme se rozhodli snížit ochranný limit ze současných 2500 korun na 500 korun. Což pro naše starší spoluobčany znamená ušetření minimálně 2000 korun ročně. Projděte se ulicemi svého města, popovídejte si s libovolným seniorem a zjistíte, nakolik nezanedbatelná je pro něj taková částka. Proto nerad slyším, když náš přístup někdo nazývá rozdáváním. My nic nerozdáváme. My vracíme lidem důstojnost. Jak jsem již napsal výše, tradiční hodnoty, to nejsou slova, ale konkrétní činy.

Podobně jsme se rozhodli postupovat při podpoře rodin s dětmi. Rodiče se nenají slov o významu rodiny, životy jim ulehčí jedině reálná pomoc. Proto Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby děti a mladí lidé do 18 let měli snížený limit na doplatky za léky na 1000 korun. Věřím, že rodiče najdou pro ušetřené peníze smysluplné uplatnění. Kdo má děti, ten mi rozumí.

Útoky na tyto návrhy vnímám jako banální, a hlavně nedůstojné s ohledem na naše starší spoluobčany a rodiny s dětmi. „Chceme lepší Česko, ale za vaše peníze," chtělo by se dodat. Ale vážně. To, co navrhujeme, je malá částka pro rozpočet a velká pomoc potřebným. Cílem vlády by mělo být udržení dohody na rozvoji země. Dohody, která byla stvrzena všemi členy koalice ve vládním prohlášení. Podpora těch nejslabších bezesporu do dohody o civilizované České republice patří. Svými návrhy na snížení limitu na doplatky za léky pro seniory a děti jen plníme sliby, které jsme dali voličům. A pokračujeme v naplnění svého programu. To dělá každá strana, pokud tedy nějaký program má.

Blogy