Litvínovský starosta žádá

23. září 2010

Dozvídám se z rozhlasu, že starosta Litvínova žádá premiéra, aby vláda pro jeho město „odložila deregulaci nájmů“. Takové žádosti samozřejmě nikdo, ani předseda vlády, vyhovět nemůže, a bývalo by bylo nanejvýš vhodné, aby se pan starosta nejprve o věci poradil, než učiní krok, který bude zcela zjevně neúspěšný.

Žádná „deregulace“ v Litvínově po Novém roce samozřejmě nenastane. Pouze zde přestane platit zákon, který dosud pronajímatelům umožňoval nájemné jednostranně, bez dohody s nájemci, každý rok zvyšovat. Pronajímatelé nebudou mít právo nájemné zvýšit na částku, o které se domnívají, že je „tržní“, nájem budou moci zvýšit jedině a pouze po dohodě s nájemníky. Pokud se nedohodnou, žádné zvyšování nebude. Co tedy chce pan starosta po předsedovi vlády?

Jiná věc je, že by nejen pan starosta Litvínova, ale všichni odpovědní starostové, kterým záleží na klidném a spokojeném životě v obci, měli požádat vládu, aby opravdu s plnou vážností posoudila návrh novely občanského zákoníku, který předložil ministr pro místní rozvoj (je to stejný návrh, který se podařilo v minulém funkčním období ve Sněmovně zablokovat), který nejen dává pravomoc soudům rozhodovat o nájemném bez zákona, bez praktické možnosti soudů nějak skutečné „obvyklé nájemné“ zjistit, ale představuje zcela zásadní zásah do nájemních poměrů a takové zhoršení postavení nájemců, které nemá v Evropě obdoby. Pokud to bude přijato, pak teprve se budou, nejen litvínovští, divit….

Obecně by asi bylo zapotřebí, aby si ti, kteří se k bytové problematice na veřejnosti vyjadřují, opatřili alespoň základní informace. V pondělí se redaktorka Českého rozhlasu dotazovala, zda stát má dostatek sociálních bytů, do kterých bude moci přestěhovat důchodce, kteří nebudou moci platit vysoké nájmy. Když jsem jí upozornil, že žádné takové byty u nás neexistují, cítila se dotčena….

Blogy