Lukáš Pleticha: Zaměstnavatele handicapovaných chceme zvýhodnit

27. ledna 2016

Na této sněmovní schůzi proběhne druhé čtení návrhu novely zákona o veřejných zakázkách. Je to velmi očekávaný zákon zejména ze strany samospráv a veřejných zadavatelů. Zpravodajem této novely je poslanec Lukáš Pleticha.

„Nový zákon má sice oproti současnému více paragrafů, ale z mého pohledu právníka se lépe čte a je logičtěji strukturován," zhodnotil Lukáš Pleticha. V průběhu projednávání ve Sněmovně byla podána řada pozměňovacích návrhů. Sociální demokracie bude prosazovat návrh, aby při zadávacích řízeních byly také napříště zvýhodňovány firmy a podniky, v nichž pracují handicapovaní zaměstnanci. „Tato možnost v současném zákoně byla, ale nebyla legislativně zcela dotažena. V praxi se pak vyskytla řada problémů. Jsme si toho vědomi, a proto připravujeme pozměňující návrh, který tyto nešvary odstraní," uvedl Lukáš Pleticha.

Zákonem budou stanoveny limity pro dodavatele zaměstnávající osoby se zdravotním postižením, kteří budou uplatňovat zvýhodnění nabídkové ceny. Mezi ně bude patřit minimální počet takových zaměstnanců, jejich poměr k celkovému počtu pracovníků a také podíl případných subdodávek v rámci soutěžené zakázky. Jak uvedl Lukáš Pleticha, svůj návrh konzultuje také s ministerstvem práce a sociálních věcí.

Blogy