M. Pobucký: Strom zdarma? Stačí si vybrat

23. července 2020

Problematika sucha má regionální přesah. Ve Frýdku-Místku se snažíme zadržet vodu ve městě prostřednictvím různých projektů – od výsadby zeleně přes snížení počtu sečí trávy až po budování parkovacích míst ze zatravňovacích dlaždic, plánování zelených střech nebo nádrží na sážkovou vodu.

Méně často kosené trávníky zadrží vodu v půdě, zlepší mikroklima, zachytí více prachu. I letos pokračujeme v sečení trávníků mulčováním. Tento způsob, kdy se tráva nesbírá, ale zůstává rozmělněná ležet na trávníku, obohacuje ho o živiny a zabraňuje jeho vysoušení, se osvědčil. Kosíme tak zejména plochy v parcích a v arboretu.

Novinkou je, že pod stromy na sídlištích i mimo ně necháváme trávu vyrůst opravdu vysoko. Cílem je jednak zadržet vodu v půdě a přispět tak k ochlazení okolí, protože je dokázáno, že stromy plní funkci přírodní klimatizace, a pokud plocha pod nimi nebude vyprahlá, bude účinek o to vyšší. To je v horkých letních dnech, kterých je stále víc, velmi žádoucí.

V souvislosti se změnou klimatu jsou čím dál důležitější stromy. Každoročně, již několik let po sobě, vysazujeme na dvě stě nových stromů a dva tisíce keřů. Vhodná místa pro výsadbu se ale zužují. Stromy se nesmí vysazovat v ochranných pásmech inženýrských sítí, v místech, kde dotčené orgány státní správy nedaly souhlasné stanovisko, a ani v místech, kde se v budoucnu plánují úpravy v souvislosti s rozvojem území. Stromů na svém území ale chceme mít co nejvíce, proto nabízíme ojedinělé řešení. Vysadíme stromy na náklady města i na soukromých zahradách. Fyzické i právnické osoby mohou od letošního roku žádat o vysazení stromů na svých pozemcích s tím, že následná péče už bude v jejich režii. Stromy si zájemci vyberou z katalogu, který zahrnuje na sto druhů – jehličnatých, listnatých i ovocných. Zaměstnanci našich služeb následně stromy na zahradách vysadí. Na základě jedné žádosti o poskytnutí podpory v daném roce je možné vysadit maximálně pět stromů. Vysazovány budou od října do konce listopadu, tedy na podzim, kdy je pro to vhodná doba.

V rámci možností hodláme dále budovat nová parkovací místa ze zatravňovacích dlaždic, které propouštějí vodu do země a neodvádějí ji do kanalizace, jako je tomu v případě asfaltových parkovišť. Připravujeme i další pilotní projekty, například chceme vybudovat první zelenou střechu na jedné ze základních škol. U další školy plánujeme postavit nádrž na zachytávání srážkové vody pro zálivku veřejné zeleně.

Požádali jsme také o dotaci na zpracování adaptační strategie na změnu klimatu a připravujeme pracovní skupinu SUCHO, která se bude podílet i na zapracování opatření do projektů města.

Zdroj: Lidové noviny, 23. 7. 2020

Blogy