M. Šmarda: Krajské kempy jsou v běhu. Díky, že se zapojujete, vytváříte budoucnost soc. demokracie

19. dubna 2023

Krajské kempy zatím proběhly na dvou místech – v Hradci Králové a v Brně. Setkaly se s aktivním zájmem mnoha členů. Děkujeme všem, kteří přišli. Přínosná je zejména debata o tom, jakým směrem se bude sociální demokracie ubírat v budoucnu. Jednoznačně z ní vyplývá, že musíme nejen dál hájit práva důchodců i pracujících, ale hledat řešení aktuální výzev. Mezi ně patří kromě těch tradičních, jako jsou pracovní podmínky, odměňování, sociální stát, také otázky energetiky, elektromobility, hospodaření s vodou, přizpůsobení daňového systému podmínkám 21. století a podobně.

K tomu, aby ČSSD získala zpět své místo, které jí mezi politickými stranami tradičně i hodnotově bezpochyby patří, je nutné zapojení všech členů, a to jak „na ulici“, tedy v místě bydliště, v místních a krajských organizacích, tak i ve virtuálním světě, tj. na sociálních sítích, především na Facebooku. Proto prosíme všechny, aby pomohli se sdílením příspěvků a zapojili se do diskusí u nich. Je to velmi důležité pro to, aby se sociálně demokratické postoje a názory dostávaly k lidem, pro které může naše řešení představovat velkou pomoc s jejich osobními problémy.

Startujeme kampaň, ve které chceme ukázat, jaké hodnoty a postoje k jednotlivým tématům zaujímá sociální demokracie. Nechceme jen populisticky kritizovat, ale především budeme nabízet reálné alternativy ke krokům současné vlády. V první řadě se chceme věnovat oblastem, které, jak potvrzují i krajské kempy, vás nejvíce zajímají – důchodům a spravedlivé odměně za práci. Samozřejmě budeme reagovat velmi pružně na aktuální témata, jimiž v poslední době bylo rušení pošt nebo proplácení i prvních dní nemoci. Budeme rádi za vaši pomoc a těšíme se, že se s vámi uvidíme na dalších kempech v Praze, Plzni nebo v Ostravě.

Blogy