M. Zemánek: Desatero pro „fungující“ stavební úřady

19. prosince 2019

Max Weber definuje stát jako lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí.

Věcný záměr nového stavebního zákona z pohledu stavebních úřadů bych přirovnal k třaskavé směsi a pro jeho motto bych si vypůjčil text od Benjamina Franclina: „Musíme držet pohromadě, nebo nás pověsí každého zvlášť“.

Ve snaze „odpálit roznětku“ předkládám následující desatero Ing. Aleny Křížové, vedoucí stavebního úřadu:

  1. Ministerstvo místního rozvoje (dále jen MMR) má hájit veřejné zájmy a jeho legislativní odbor má tvořit návrh zákonů a vyhlášek s ohledem na vyvážení všech legitimních zájmů. Při návrhu nového stavebního zákona či jeho novel by MMR mělo konzultovat záměr s řadovými pracovníky stavebních úřadů a jejich doporučení zohlednit.
  2. Stavební předpisy se nesmí neustále měnit, aby měli úředníci čas se je dobře naučit a používat a aby platily judikáty.
  3.  MMR by mělo připravit jednotné vzory rozhodnutí (a dalších „dokumentů“) vydávaných stavebními úřady (jako za účinnosti zákona š. 50/1976 Sb.).
  4. Stát by měl zajistit povinné a bezplatné školení pro úředníky stavebních úřadů.
  5. Stát a politici by měli zamezit neustálé dehonestaci pracovníků stavebních úřadů (tzn.: nevykreslovat úředníky jako společenské nepřítele, které lidi jen otravují).
  6. Stát by měl zajistit dostatečné finanční i kariérní ohodnocení (motivaci) úředníků stavebních úřadů, aby byly úřady kapacitně naplněny (stavební úředník = ohrožený druh).
  7. Stát by měl vytvořit/udržet síť pracovišť stavebních úřadů tak, aby byla zajištěna místní znalost poměrů, včetně krátké dopravní dostupnosti pro místní šetření – pro naplňování smyslu stavebních úřadů je NUTNÉ !
  8. Stát by měl materiálně zajistit chod stavebních úřadů (technika, auta, specialisté IT).
  9. Stát by měl zajistit pro všechny stavební úřady spolehlivé vysokorychlostní připojení k internetu a dostatečné kvalitní on-line centrální služby, které úřady používají či mají v budoucnu používat při rozhodování.
  10. Stát by měl zajistit kvalitní, dokumentované a standardizované softwarové prostředí pro agendu stavebních úřadů, uzpůsobené bezproblémovému přenosu dat mezi všemi zúčastněnými (ostatními úřady, projektanty).

K výše uvedenému bych přidal povinnost odvolacího stavebního úřadu meritorně rozhodnout, tzn. nebude již možné věc vrátit stavebnímu úřadu prvního stupně k dalšímu řízení. V případě větších stavebních záměrů ve veřejném záměru z důvodu „módního trendu systémové podjatosti“ je v případě opakovaného uplatnění námitek prakticky nemožné ukončit správní řízení. Na příkladu řízení pravomocně ukončených vydáním stavebního povolení či jiného správního rozhodnutí dle stavebního zákona se naskýtá narušení ochrany práv nabytých na jejich základě. Druhým dechem přidávám problematiku BIM, jednotného systému technické politiky pozemních komunikací s důrazem na kontrolu kvality staveb, přehled o vedení inženýrských sítí v tzv. digitální mapě, dostupné pro úředníky, vlastníky sítí, stavebníky z datového úložiště (archivu sítí). Projektová dokumentace by se ukládala do digitálního úložiště (archivu projektové dokumentace). Závazná stanoviska, stanoviska, koordinovaná vyjádření či vyjádření dotčených orgánů by byla pro potřeby stavebních úředníků přístupná z datového úložiště (stanovisek, souhlasů a rozhodnutí). Data by byla dostupná buď v uzamčeném stavu (PDF), nebo i v otevřených datech, aby s nimi dalo pracovat dále, jako kupříkladu u předpisů C4 Předpis pro digitální zpracování a předávání dat geologických zakázek pro ŘSD z řady předpisů B a C.

Abych mohl něco kritizovat musím mít zkušenosti „zažité“ a nikoliv pouze „sdělené“ ale to se opakuji, viz: https://www.cssd.cz/aktualne/blogy/teze-k-situaci-ve-stavebnictvi-stavebni-urady/ a jako tzv. „ohrožený druh“ v době adventu mám na to nárok. Paní Alenko děkujeme.Blogy