M. Zemánek: Evropská unie - projekt sjednocené Evropy

22. března 2022

Ne ekonomika, ale dobývání území (pozn. autorů: nejedná se o hry dobývání území online zdarma).

Invaze vojsk ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu změnila svět. Žijeme v nových, nebezpečnějších dobách. Éra po studené válce, která začala pádem Berlínské zdi, už je minulostí, napsal v sobotu dne 19.03.2022 novinář BBC Allan Little.

Naše Evropa byla před vznikem Evropské unie rozštěpena na mnoho částí, větších i menších států. Rozdělení na jednotlivé státy je snesitelné tak dlouho, pokud nejsou technické prostředky, především doprava, natolik vybudovány, aby přechod z jedné země do druhé vyžadoval jen krátkou dobu.

Díky Evropské unii máme možnost organizovat Evropu nově na základě hledisek, která odpovídají sociálním, ekonomickým a technickým možnostem jednadvacátého století.

Je samozřejmé, že Čech zůstane Čechem, Němec zůstane Němcem, avšak přes tato lokální omezení lze vidět, že teprve v důsledku existence vzájemnosti se může vyřešit řada otázek ekonomické, finanční, zahraničněpolitické a vojenské povahy.

Technika přiblížila nejen oblasti, nýbrž i národy mnohem blíže, než si dříve vůbec kdo může představit. Zatímco dříve jsme potřebovali čtyřiadvacet hodin, abychom se oklikou přes tisk domlouvali z Berlína do Prahy, nepotřebujeme k tomu dnes ani sekundu. Když přistoupím k počítači, mohou mne slyšet a vidět ve stejném okamžiku v Praze, na Slovensku, ve Varšavě, v Bruselu a Haagu.

Jestliže jsme dříve potřebovali dvanáct hodin, abychom dojeli železnicí do Prahy, letíme tam dnes jednu hodinu. To znamená: technika opět, přiblížila k sobě národy. Není to jistě náhoda, že tyto technické prostředky vznikly právě teď. V Evropě přibylo lidí a množství lidí postavilo evropskou společnost před nové problémy životně- a ekonomicko-politické, finanční a vojenské povahy.

Působením technického rozvoje se samozřejmě k sobě přiblížily i kontinenty. Mezi evropskými národy si však stále více razí cestu vědomí, že mnoho z toho, co se mezi námi dálo, byly v zásadě jen rodinné rozmíšky, pokud je poměřujeme otázkami, které dnes musí vyřešit kontinenty. Jako dnes pohlížíme zpět na rozdílnosti mezi státy ze čtyřicátých a padesátých let minulého století, budou se během padesáti let pokolení, které nás budou následovat, s jistým pobavením dívat na spory, které se momentálně v Evropě politicky odehrávají. Budou vidět v „dramatických konfliktech národů“ evropských států pouze rodinné rozmíšky.

Během padesáti let se nebude myslet pouze v (pojmech) zemí – mnoho dnešních problémů vybledne a mnoho z nich zmizí; bude se myslet v (pojmech) kontinentů a evropské myšlení budou naplňovat možná mnohem větší problémy.
V žádném případě si nesmíte myslet, že my, pokud zavádíme v Evropě jistý proces pořádku, to děláme proto, abychom jednotlivým národům zkrátili život. Podle mého názoru se musí pojem svobody nějakého národa uvést do souladu se skutečnostmi, před kterými dnes stojíme, a s jednoduchými otázkami účelnosti. Tak jako v rodině nemůže mít jeden její člen právo rušit trvale svou sobeckostí její vnitřní mír, tak nemůže ani jednotlivý národ v Evropě mít natrvalo možnost stavět se proti všeobecnému procesu pořádku.

To tedy znamená: jsme již nyní členy Evropské unie, která se chystá dát Evropě nový pořádek. Chce strhnout omezení, která ještě oddělují evropské národy, a srovnat jim cestu navzájem. Skončí se stavem, jenž natrvalo samozřejmě nemůže lidstvo uspokojovat. Koná se reformní dílo, které bude zapsáno do knihy evropské historie velkými písmeny. Umíme si představit, co bude jednou Evropská unie ve světě znamenat?

Nenaplňuje nás pýchou, že když přijedeme do Hamburku, budeme si moci říci: „To je i moje přístavní město.“ A když uvidíme evropské vojenské námořnictvo: „To je loďstvo, které ochraňuje i můj život!“. A když budete sledovat výkony armády NATO: „To je vojsko, které ochraňuje i nás, která i kolem nás položila ochranu naší bezpečnosti!“

Dne 28. listopadu 2018 jsem uveřejnil blog s tím, že musíme urychleně vynaložit 2% z jednotlivých rozpočtů na investice do výzkumu, vývoje a inovací a pokračovat ve zvyšování výdajů na obranu na 2% HDP včetně urychleného dobudování systému kybernetické obrany státu a jeho ofenzivních schopností, viz.: https://www.cssd.cz/aktualne/blogy/teze-k-situaci-ve-stavebnictvi-2018/

Po třech letech musím konstatovat, že je všechno opět jinak.

Společný text s prof. RNDr.. Bohuslavem Sekerkou , CSc. ze dne 3. 4. 2017

Blogy