M. Zemánek: Teze k situaci ve stavebnictví – nejsou lidi

25. února 2020

„Pokud každý jen na sebe myslí a o sebe se stará, jde každý stát do záhuby. Když se ale o sebe nestará nikdo, zvláště když všechno od jiných očekává, pak stát jde rovněž do záhuby.“ Norbert Blüm

V roce 2015 jsem uvedl, že problematika stavebnictví v ČR, jak je vedena MPSV, MD, MMR, MŽP, MZe, MV, MPO, MŠMT, MHMP, Kraje, Obce se nachází na nevyhovující organizační úrovni, viz: https://www.cssd.cz/aktualne/blogy/teze-k-situaci-ve-stavebnictvi-v-cr/ . Hegelovo „Z historie se učíme, že se z historie neučíme“ se tak naplno projevilo propadem stavební produkce v r. 2016, který způsobil to, že tisíce lidí přestalo ve stavebnictví pracovat. Přitom od mých studií na ČVUT v Praze do r. 2009 se potenciální pracovní síla zvyšovala v průměru o 31 tisíc lidí ročně.

Připočteme-li stárnutí obyvatel, odchod poválečných ročníků do důchodu, pokles porodnosti, šlendrián v rodinné politice, nemůžeme se divit, že opět slýcháváme: „Lidi nejsou a nebudou“. Na trhu práce po r. 2016 začali v inženýrském stavebnictví chybět např.: OPERÁTOŘI, REFERENTI MAJETKU, VÝROBNÍ PŘÍPRAVÁŘI, MANAŽEŘI CONTROLLINGU, ROZPOČTÁŘI STAVEB, AUTOMECHANICI, PRACOVNÍCI LABORATOŘÍ, PODNIKOVÍ EKOLOGOVÉ, PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘI, SPECIALISTÉ-KONSOLIDACE A BIM, IT SPECIALISTÉ + ROZPOČTOVÝCH SYSTÉMŮ, STAVBYVEDOUCÍ A MISTŘI, ŘIDIČI – NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ A TAHAČŮ, NÁKLADNÍHO VOZIDLA S HYDRAULICKOU RUKOU, SPECIÁLNÍCH VOZIDEL, STROJNÍCI – KOLOVÝCH NAKLADAČŮ, OBSLUH – FINIŠERU, SILNIĆNÍHO VÁLCE, MOBILNÍ DRTÍCÍ LINKY, PRACOVNÍCH STROJŮ, ŽIVIČNÉHO FINIŠERU, ZNAČKOVACÍHO STROJE ČI OBSLUHY KOLOVÉHO RYPADLA, STAVEBNÍ DĚLNÍCI – BETONÁŘI, POKLÁDKY HUTNĚNÝCH ASFALTOVÝCH VRSTEV, VE VÝROBĚ NERUDNÝCH SUROVIN.

Je zarážející, že osoby, které mohou tento neblahý a dlouhodobý trend zvrátit, nebo alespoň zastavit, nejeví o dění patřičný zájem. Přitom Česká republika má např. jednu z nejřidších dálničních sítí v EU (9,5 km na 1000 km2), nedostatek rodinných domů či bytů pro „mladé a staré“. Na rozdíl od okolních států v ČR chybí zejména dálniční propojení hospodářských center země včetně nedostavěných pražských a brněnských okruhů. Neschopnost zvrátit neblahý trend na poli trhu práce a přilákat opět mladé lidi do českého stavebnictví, alespoň takovým způsobem, jako se to povedlo jisté pražské stavební firmě za pomoci státu před rokem 1990 v Praze, zůstane zřejmě mementem i do dalších měsíců koaličního vládnutí. Kdyby se pokračovalo ve výstavbě navazujících etap z Motola na letiště mohlo v roce 2018 dojít ke zprovoznění úseku metra VII.A – Dlouhá Míle – Letiště Ruzyně, …kdyby se pokračovalo ve výstavbě okruhů v Praze, nemusela se situace v pražské dopravě podobat situaci tzv. dopravní krize v 60. letech minulého století, kdy bylo cestujících mnoho, zato dopravních prostředků a zaměstnanců dopravního podniku málo. Fakt, že Česko má jednu z nejnižších minimálních mezd v Evropě, která je navíc také pod hranicí příjmové chudoby, tedy pod 60 procenty příjmového mediánu, by zasluhovalo o pokus se zasadit i o „důstojný“ plat pro výše uvedené profese. Jinak lidi v praxi opět nebudou…

Blogy