M. Zemánek: Teze k situaci ve stavebnictví – sv. Barbora

27. října 2019

Kdo by neznal sv. Barborku, uctívanou ochránkyni proti smrti bleskem, požárem, před rizikem náhlé smrti, patronku havířů, dělostřelců, pyrotechniků, architektů, matematiků, tunelářů a dalších z široké plejády rizikových povolání, a rovněž i dětí. Zahájení ražeb tunelů bývá tradičně spojené právě s aktem posvěcení sošky sv. Barbory. Naposledy pražská veřejnost měla možnost vyslechnout slova díků na její adresu při slavnostním otevírání tunelového komplexu Blanka za účasti primátorky Krnáčové, náměstka Dolínka a arcibiskupa pražského Dominika Duky dne 19.9.2015.

Není divu, neboť na stavbu tunelu, ražbu průzkumné štoly, případně hloubení šachty a tudíž i na práce geotechnického průzkumu tunelu se pohlíží ve smyslu vyhlášky ČBU č. 55/1996 Sb. jako na činnost prováděnou hornickým způsobem a musí být proto prováděny v souladu s touto vyhláškou.

Tunelová stavba s celou řadou stavebních objektů a provozních souborů patří k nejsložitějším stavebním dílům ba zázrakům na světě. Kvůli nepředvídatelnosti interakce ražených tunelů a horninového prostředí během výstavby a provozu vzniká totiž tzv. geotechnické riziko. Tunelová trouba a horninové prostředí, ve kterém je ražením trouba prováděna, vytváří společně jeden statický systém. Zkušený projektant musí znát celkové geologické, hydrogeologické, hydrologické i geomorfologické poměry horninového prostředí tunelu, které jsou zapotřebí pro vypracování analýzy geotechnických rizik spojených s ražbou, výstavbou a provozem hotového tunelu.

Teprve na základě vyhodnocení těchto rizik lze pak volit :
• optimální směrové i výškové vedení trasy tunelu (pozn.: z variantních řešení) a umístění portálů
• získat podklady o geologických, strukturních a hydrogeologických poměrech
• geotechnických vlastnostech horninového masivu pro dimenzování dočasné výstroje i trvalého tunelového ostění a ostatních konstrukcí podzemních objektů souvisejících s výstavbou tunelu a pro případnou sanaci povrchové zástavby
• shromáždit poznatky pro optimální volbu technologie stavby tunelu
• posoudit vlastnosti rubaniny a možnosti jejího využití jako stavebního materiálu
• poskytnout podklady pro výběrové řízení na zhotovitele stavby tunelu (podklad pro ocenění a zpracování realizační dokumentace stavby tunelu)
• posoudit vliv ražby a stavby tunelu a jeho dostavby na změnu hydrogeologických poměrů (dopad na zdroje podzemní vody, na případnou nadzemní zástavbu, sedání stavby, inženýrské sítě, vodní plochy, prognóza vývoje poklesových kotlin a podobně)
• stanovit důsledek změny hydrogeologických poměrů na výstavbu tunelu a na změny geotechnických vlastností masivu
• poskytnout podklad pro projekt geotechnického monitoringu v průběhu výstavby tunelu a pro aplikaci observační metody
• poskytnout podklady pro analýzu geotechnických rizik ve všech fázích přípravy a výstavby tunelu.

Po více než 3 letech od slavnostního otevření TKB na MO v Praze, sloužícímu nejen Pražanům, ale i tisícům do Prahy za prací dojíždějících našich občanů, zejména ze Středních Čech, naskýtá se otázka „Jak dál s tunely na MO a Do v Praze“. Dne 21.6.2016 radní Dolínek s hejtmanem Peterou vyzvali ministra dopravy ČR Ťoka, aby výrazně urychlil pokračování výstavby pražského silničního okruhu, ale skutek opět utek. Za tři roky se toho dá v inženýrském stavebnictví dostavět věru hodně, viz článek ZDE.

Blogy