Magistrát, soudy a detektivové

10. května 2010

Hodlám se v tomto článku zabývat činností pražského magistrátu, který si najímá soukromou detektivní kancelář, aby mu obstarala informace o občanech, v tomto případě o nájemcích bytů, které pražský magistrát spravuje.

A aby bylo hned na počátku jasné, aby mi to nemuseli moji četní „příznivci“, projevující až hysterický nesouhlas se vším, co o bydlení zde napíši, připomínat, prohlašuji rovnou: 1. Souhlasím s tím, že pronajímatel má právo mít přiměřené informace o tom, co se v jeho domě děje, jak se zde chovají nájemci bytů. 2. Uznávám, že uzavírání nájemních smluv na dobu určitou je vhodnou ochranou pronajímatele proti neřádným nájemcům, pokud ovšem po uplynutí času má řádný nájemce právo na opakování doby nájmu za stejných podmínek, tedy na jeho přiměřené prodloužení.

Současně však jsem přesvědčen, že obec, která uzavírá s nájemcem nájemní smlouvu na obecní byt, je v jiném postavení, než soukromý pronajímatel. Zde nejde a nemůže jit primárně jen o záležitosti trhu, ale také (a snad i především) o otázku sociální, o odpovědnosti k občanům, uložené obcím dokonce zákonem! O to soukromému pronajímateli nejde, resp. jíti nemusí. Čest výjimkám!

Pan H. uzavřel v r. 2001 nájemní smlouvu s Magistrátním úřadem Hl. m. Prahy na malý byt 2+kk, nacházející se v Praze 8. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou s obvyklým příslibem, že pokud se bude nájemce řádně chovat, bude později nájemní smlouva prodloužena na dobu neurčitou. Když před několika měsíci požádal pan H. o prodloužení smlouvy - řádně plnil všechny své povinnosti - ukázalo se, že se to pronajímateli patrně nehodí. A začali se dít věci: pražský magistrát si (jistě na základě řádného výběrového řízení!) najal soukromou detektivní kancelář, aby její zaměstnanci „prováděli šetření“ ohledně bydlení tohoto drzého žadatele. A výsledek se dostavil! Detektiv pan Vojtíšek (kdo jej a z jakých peněz platil?) zjistil, že nájemce v bytě „opakovaně nebyl zastižen“ (opravdu vážné provinění, že!) a dokonce byl zastižen v bytě své matky (někteří nájemci jsou tak drzí, že místo, aby řádně užívali obecní byt, dokonce navštěvují vlastní matku!) a důvod k zákroku se magistrátu jevil zřejmý.

Člověk by očekával, že obec dbající na řádné a bezproblémové vztahy se svými vlastními občany (a voliči!) bude postupovat jinak, než je na zdejším perském bazaru(který se mylně nazývá „trh s byty“) zvykem. Že tedy např. nejprve pozve občana k podání vysvětlení, k zodpovězení dotazu, zda v obecním bytě skutečně bydlí a zda i nadále tak činit chce. Kdepak, pražský magistrát rovnou doručil nájemci výpověď z nájmu bytu podle § 711 odst. 2 písm.b) a d), tedy že byt neužívá a dokonce jej dává do podnájmu cizí osobě! A panu H. sdělil ředitel bytového odboru magistrátu, pan Mgr. V. Dykast dopisem, že jeho žádost o prodloužení nájemní smlouvy je bezpředmětná „…za situace, kdy Vám hlavní město Praha nájem bytu…pro hrubé porušení povinnosti nájemce vypovědělo.“

Naštěstí stále ještě u nás (přes odpor a snahu mnohých, i politických stran!) o výpovědi rozhodují soudy. A ty byly s takovým postupem pronajímatele rychle hotovy: rozsudkem ze dne 31. 8. 2009 prohlásil Obvodní soud pro Prahu 8 výpověď panu H. za neplatnou a tento rozsudek dne 26. 1. 2010 potvrdil i Městský soud v Praze. Oba soudy zjistily, že pokud pan. H. nebyl v bytě „magistrátním“ detektivem zastižen a zdržuje se občas u své matky, činí tak především proto, že těžce nemocnou matku odmítá dát do léčebného zařízení a raději, ač sám vážně nemocen, o ní pečuje sám. Což je chování, které výpověď z nájmu bytu rozhodně neodůvodňuje a o hrubé porušení povinností nájemce se rozhodně nejedná…

Zdálo by se, že dobrá věc se podařila, vztahy byly soudním přezkumem vyjasněny a nájemci i pronajímateli nic nebrání, aby se vrátili na počátek příběhu a jednali dále jako rozumní partneři. Kdepak, kampak s nějakými rozsudky na pražský magistrát! Již zmíněný pan Mgr. V. Dykast sděluje nájemci dopisem ze dne 24. 2. 2010, že pro něj pravomocný rozsudek soudu vůbec nic neznamená! „I když se Hlavnímu městu Praha, jako žalobci, nepodařilo prostřednictvím soudního sporu uspět v žalobě na určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, neznamená to, že důvody neexistovaly“, stojí v tomto sotva pochopitelném dopise doslova! A do května má nájemce byt vyklidit.

Jinými slovy pražský občane: obrátit se na soud sice můžeš, ale my, pražský úřad, víme o zákonech a právech občanů své. A co si o tom myslí nějaký soud, nás nezajímá… Prostě vysoký úředník pražského magistrátu se nestydí občanovi písemně sdělit, že si rozsudek soudu klidně může strčit za klobouk…

Co tomu říkáte, pane primátore?

(psáno pro Britské listy)

Blogy