Kontroly u „notorických paličů“ neznamenají zrušení domovní svobody

12. září 2016

Poslanecká sněmovna velkou většinou hlasů schválila novelu zákona o ochraně ovzduší, která mimo jiné obsahuje i ustanovení, které umožňuje úřadům v ojedinělých a odůvodněných případech provést kontrolu (a odběr vzorků) u domácího topeniště.

Pravicová opozice to však opět pokládá za další projev nesvobody a porušení ústavy. V argumentaci jsou používány zavádějící informace a zastrašující styl. To bohužel nekriticky přebírají i některá média a pomáhají tak vytvořit příslovečného velblouda z komára.

O co se tedy skutečně jedná. Každý asi ze svého okolí zná tzv. „notorického paliče", který svým pálením čehokoli otravuje vzduch nejen sobě, ale hlavně desítkám lidí ze svého okolí. Tyto osoby většinou ani nereagují na různá upozornění a výzvy, nerespektují zákony a vesele ve své zhoubné činnosti pokračují, protože není možné obstarat pádné důkazy pro jejich postih.

Během parlamentní debaty opozice představila různé „nápady", jako například použití dronů, jsou ale buď nereálné nebo se v praxi ukázaly jako neúčinné. Kontroly a odběr vzorků z lokálního topeniště je v tuto chvíli asi jediné možné řešení. Nicméně to není plošný nástroj a měl by být užíván jen výjimečně.

Jak vlastní kontrola proběhne? Rozhodně to nebude akce přepadového komanda spojená s násilným vniknutím do domu, jak se to snaží prezentovat někteří zástupci pravice. V případě, že přijde podnět o možném porušování zákona, odborný referent vše nejprve prověří a v odůvodněném případě pošle dotyčnému písemnou výzvu (stejně jako doposud). Pokud se tato výzva mine účinkem, bude zaslána druhá. Pokud i tato bude ignorována teprve až v tuto chvíli nastupuje možnost kontroly. Zástupce úřadu požádá o umožnění odběru vzorku z topeniště. Nic více, nic méně. Je ovšem třeba přiznat, že pokud toto nebude umožněno, lze už uložit pokutu.

Je li toto nějaké zásadní omezení svobody, ať si posoudí každý sám. Domnívám se však, že není možné obětovat ústavní právo občanů na čisté životní prostředí na oltáři neomezené svobody osob nerespektujících zákony a základní pravidla slušnosti.

Václav Zemek, místopředseda Výboru pro životní prostředí PSP ČR

Blogy