Nakládání s penězi státu je věc veřejná

7. června 2017

Díky registru smluv se nám podařilo zásadním způsobem zvýšit transparentnost státní správy a jejich organizací. Zveřejňujeme tak smlouvy, které zacházejí s penězi státu.

Praktický život ale ukázal, že totálně formální postup nejde uplatňovat úplně vždy a všude. Například lékař při pokusu o záchranu života pacienta nemůže čekat, až bude zveřejněna smlouva ke zdravotnickému prostředku, který akutně a náhle potřebuje při operaci. Pokud by čekal, až bude smlouva zveřejněna, pacient by mohl zemřít; pokud by nečekal, lékař poruší zákon.

Stejně tak je nebezpečné, aby si kdokoliv mohl pomocí registru dohledat místo uskladnění, množství a druhy výbušnin či zbraní, nebo se dostat k informacím státu, které jsou povahy strategické a přísně tajné.

A příklad do třetice. Výzkum, vývoj a inovace jsou dnes zdrojem nejcennějších znalostí a technologií. Pokud nechceme být jen levnou pracovní silou, musíme si duševní vlastnictví chránit. Musíme jej chránit navzdory drobnému ústupku před snahou o maximálně transparentní prostředí při nakládání s veřejnými prostředky.

Nedopusťme, aby nás vlastní snaha o 101% otevřenost zahnala do nevýhodných a nebezpečných situací. Ani v legislativním zápalu nezapomínejme na úsudek zdravého rozumu.

Vítám, že Vláda ČR schválila poslanecký návrh, který registr smluv uvede do souladu s realitou a který pojmenovává výjimky z pravidla absolutní transparentnosti.

Jan Chvojka, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Blogy