Naléhavá potřeba jednoty a solidarity

15. července 2016

Společný článek ministrů a státních tajemníků České republiky, Francie, Německa, Itálie, Malty, Portugalska a Švédska.

Britští voliči rozhodli o vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Třebaže této volby litujeme, respektujeme ji. Britské rozhodnutí nyní musí být co nejdříve naplněno podle článku 50 Smlouvy o EU, abychom předešli nejistotě.

Populismus a euroskepticismus jsou na vzestupu. My, progresivní a přesvědčení Evropané, jsme si právě z tohoto důvodu vědomi naší odpovědnosti stát v tuto chvíli pospolu a dát potřebný a nový politický podnět k jednotě a solidaritě v EU. Není čas zůstávat v defenzivě. Naopak je nejvyšší čas se pohnout kupředu proaktivně, rozhodně, s pevnou vůlí a s jasným proevropským přístupem.

Ať už se díváme na kteroukoliv krizi, žádný stát nebude schopen čelit hlavním současným výzvám sám. V našem globalizovaném světě představuje EU jedinou možnost, jak znovu získat schopnost jednat. Argument ztráty suverenity členstvím v EU a její znovunabytí vystoupením z ní není jen krátkozraký, ale naprosto mylný. Podporuje nacionalistické nálady v Evropě představou, že jednotlivé národní státy by se měly lépe a byly by nezávislejší, pokud by zůstaly samy. Jen společně však můžeme dosáhnout skutečného vlivu a jen společně můžeme nacházet řešení pro globální výzvy, jako jsou změna klimatu, nová digitální ekonomika, migrace nebo mezinárodní krize.

Chceme posílit přitažlivost solidárního jednání namísto jednání, které je stále méně a méně jednotné. Je proto klíčové, aby Unie společně přinesla konkrétní výsledky ve významných oblastech.

Našim prioritám musí být rovněž přiděleny odpovídající finanční zdroje, jelikož pouze naplňováním konkrétních výsledků budeme schopni společně pokračovat v projektu evropské integrace. My, jakožto političtí zástupci, se podílíme na kolektivním procesu rozhodování a musíme zajistit, že tento proces je transparentní a odpovědný. Současné institucionální nastavení EU může splnit úkoly, které si stanovíme. Evropská rada, která je připravována a navazuje na zasedání Rady pro obecné záležitosti, vymezuje obecný politický směr, zatímco ministři v Radě, členové Evropského parlamentu a jednotliví komisaři transparentně pod veřejným dohledem pracují na přijetí a provádění politik EU. Potřebujeme plně implementovat tyto mechanismy, abychom rozptýlili dojem, že evropská rozhodnutí jsou neprůhledná, a abychom opětovně získali důvěru našich občanů.

Zaprvé, Evropa je obklopena několika souběžně probíhajícími krizemi a byla dramaticky zasažena nedávnými brutálními teroristickými útoky. Proto potřebujeme investovat do ochrany Evropy a zajistit více stability, míru a rozvoje v jejím okolí.

Působení jednotlivých členských států, které jednají na globální scéně samostatně, je slabé. Potřebujeme proto posílit ochranu našich společných vnějších hranic a proměnit sousední země EU, které se zmítají v nestabilitě, na nový okruh přátelství a spolupráce.

Globální strategie, která byla představena vysokou představitelkou Federicou Mogherini, je příležitostí, jak posílit zahraniční a bezpečnostní politiku EU.

Díky komplexnímu přístupu k řešení azylových a migračních otázek, zahrnujícímu vnitřní dimenzi a mezinárodní zapojení, společnou ochranu hranic, evropskou azylovou politiku s mechanismem férového sdílení zátěže založeným na společných hodnotách můžeme nejen ukázat naši globální odpovědnost, ale také vnitřně zabezpečit základní pilíř volného pohybu osob. Schengenský prostor musí být posílen.

Zadruhé, nedávná finanční a hospodářská krize stále ještě nebyla překonána. Míra nezaměstnanosti je příliš vysoká, především u mladé generace. Evropa musí být příslibem prosperity a úspěchu. Potřebujeme vyvážený ekonomický růst a nový sociální konsenzus pro Evropu, abychom dosáhli hospodářské a sociální konvergence. Investice, výzkumná a vzdělávací politika musí být posíleny tak, aby poskytly příležitost všem a posilovaly naše schopnosti. Abychom zmírnili riziko budoucích krizí, posílili růst, zvýšili míru zaměstnanosti a dosáhli pokroku v ekonomické a sociální konvergenci, musí být dokončena měnová unie. Tak bude obnovena důvěra v EU jako ve společný prostor prosperity a sociální stability.

Zatřetí, Evropa nic neznamená, pokud v ní již mladé generace nevěří. Ony jsou budoucími občany, politickými lídry a podnikateli. Proto musíme posílit naše aktivity směřující k podpoře vzdělávání, podnikatelské činnosti, mobility a občanství pro naše mladé generace, jestliže chceme, aby byly evropské hodnoty zachovány. Program Erasmus skvěle vystihuje, čím Evropa je: je to náš nejúspěšnější příběh. Musíme jej dále posílit a šířit. Těmito ukázkovými konkrétními kroky chceme znovu potvrdit, že EU je společenstvím hodnot, jdoucím za rámec jednotného trhu. Demokracie, právní stát, mír, svoboda, respekt, rovnost, závazek a solidarita jsou pro obnovu fungování evropského modelu klíčové. Jsou nedílnou součástí naší identity. Posilování a naplňování těchto hodnot nejen zvýší jejich kredibilitu v dalších částech světa, ale představuje také nový impuls pro solidaritu, jednotu a soudržnost, které dnes potřebujeme více, než kdykoliv jindy.

Harlem DESIR, francouzský státní ministr pro Evropu
Sandro GOZI, italský státní tajemník pro evropské záležitosti
Louis GRECH, maltský místopředseda vlády a ministr pro evropské záležitosti
Ann LINDE, švédská ministryně pro evropské záležitosti a obchod
Margarida MARQUES, portugalská státní tajemnice pro evropské záležitosti
Tomáš PROUZA, český státní tajemník pro evropské záležitosti
Michael ROTH, německý státní ministr pro Evropu

http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Infoservice/Presse/Interview/2016/160708-EU-STM.html?utm_content=buffer5a60c&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Blogy