(Ne)podpora Liany Janáčkové

19. října 2010

Děkuji členům a členkám ODS, kteří se v Ostravě postavili proti doporučení svého předsedy podpořit ve druhém kole senátních voleb Lianu Janáčkovou. Osobu s takovými názory (a činy) by neměla podporovat žádná demokratická strana.

Liana Janáčková je léta starostkou obvodu s velkým počtem sociálně vyloučených obyvatel, což v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky znamená převážně Romy. Svými kontroverzními výroky na jejich adresu proslula celostátně (ve slavné nahrávce dokonce sama sebe s jistou dávkou pýchy označila za rasistku) a proto je pro mě naprosto nepochopitelné, že jí Petr Nečas podporu vyjádřil veřejně.

Paní Janáčková měla za ta léta na radnici šanci budovat politiku vzájemného soužití a tolerance. Soužití lidí z různých kultur se nevyřeší samo o sobě a dokonce ani všemocná ruka trhu v tomto případě nepomáhá. Naprosto zásadní je začít u dětí a jejich vzdělávání. U těch ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí je třeba začít už v předškolním věku, což vyžaduje velmi aktivní přístup a práci nejen s dětmi, ale s celými rodinami. Stejně jako budování takových základních škol, které jsou schopny s dětmi z vyloučeného prostředí pracovat (aniž by je co nejdříve odsouvaly na školy zvláštní) a které se zároveň snaží mít žáky a žákyně jak romské, tak neromské. Budovat vzájemnou důvěru mezi rodiči z obou skupin vyžaduje dlouhodobou, systematickou a trpělivou práci.

Starostka a senátorka Janáčková takovou práci nejenže nepodporovala, ale dokonce dílo jiných ještě ničila. Nejčerstvějším příkladem je nekompromisní zrušení základní školy Matrosovova. Byla to vzorová základní škola, které se budování vzájemného soužití dařilo. Měla ovšem jedno velké negativum: příliš atraktivní nemovitost. A tak přes protesty rodičů, neziskových organizací a dokonce i ministerstva školství ZŠ Matrosovova s koncem školního roku v letošním červnu definitivně ukončila svoji existenci. Žáci a žákyně byli rozptýleni do jiných škol a je velká neznámá, zda tyto školy budou schopny a ochotny pokračovat ve výše zmíněném díle. Jasné ovšem je, co se stane s prázdnou budovou, nově zrekonstruovanou za obecní peníze: získá ji soukromá vysoká škola.

Angela Merkelová minulý týden hovořila o tom, že multikulturalismus tak, jak byl v Německu dosud praktikován, se nevydařil – šťastné soužití rozdílných kultur vedle sebe bez jakéhokoli vnějšího zasahování se nekonalo. U nás, kde o žádném multikulturalismu nemůže zatím být ani řeč, dochází na mnoha místech k vědomé postupné segregaci, k prohlubování propasti mezi sociálně vyloučenými Romy a jejich většinovými sousedy. Pokud obce ve spolupráci se státem nebudou aktivně protisegregačně zasahovat, bude to čím dál horší a důsledky ponese celá společnost. Liana Janáčková je političkou, která nejenže se o zlepšení společného soužití nesnažila, ale řadou svých činů segregaci ještě prohlubovala.

Samozřejmě, že nechci po předsedovi ODS, aby vyzýval svoji modrou členskou základnu k podpoře protikandidáta Janáčkové, kterým je Antonín Maštalíř z ČSSD. Ale paní Janáčkovou nesmí veřejně podporovat v žádném případě. Jinak by udělal krok směrem k extremistům, s nimiž se všude po Evropě děsivě roztrhl pytel.

Blogy