Nečasova vláda nám jakešovatí

16. června 2011

Časté přirovnání Nečasovy vlády k předlistopadovému vládnutí, které se objevuje v mnoha komentářích a facebookových reakcích, se jeví stále pravdivější. Nemohu pominout podobnost výrazovou, neboť „nátlakové skupiny“, „zachování veřejného pořádku“ a „poctiví občané“ kontra ti, kteří jsou nespokojení a zlobí, se velmi podobají slovníku Milouše Jakeše z konce 80. let. Nejde však jenom o podobnost slovních vyjádření. Je tu podobnost daleko hlubší.

Ze zkušenosti vím, že hroutící se režim se velmi obával nejen domácího, ale především mezinárodního smýšlení a hodnocení. Proto již opouštěl tvrdou trestně právní klasifikaci typu podvracení republiky apod. a začal používal měkčí obvinění, jako bylo třeba narušení veřejného pořádku, nebo neuposlechnutí veřejného činitele. K tomu přidával zadržení na 48 hodin, bez řádného důvodu, nebo zákaz opustit obydlí. Touto formou zabraňoval různým akcím a setkáním, aniž by vyvolával silnější reakce na mezinárodní, ale také domácí půdě. Podobnost s předběžným opatřením městského soudu, který zakázal pondělní stávku se nabízí.

Dalším společným a snad nejpodstatnějším znakem je útěk od podstaty věci. Hroutící se komunistický režim silně latentní nespokojenost lidí s jejich vládnutím vůbec neřešil. Nevnímal realitu odporu, nebo ji nechtěl vnímat, skleníkové myšlení si utvrzoval na stranických schůzích a hájil se společným vládnutím Národní fronty. Od podstaty odváděl pozornost na to, kolik peněz si vydělají populární zpěváci.

Nečasův kabinet se chová podobně. Neřeší, proč má být vyhlášena stávka, co způsobuje stále klesající nedůvěru lidí v tuto vládu, čím to, že se společnost začíná radikalizovat. Místo toho řeší, zda byla stávka správně vyhlášena, zda může být provázena blokádami, straší narušením veřejného pořádku, finančními škodami a omezenou dostupností záchranné a hasičské služby. Přitom nic z toho vůbec nastat nemusí, možná budou finanční ztráty, ale stávka se dělá proto, aby někoho zabolela, jinak nemá význam.

Vláda, podporovaná svými poslanci, z nichž někteří docela trpí, žije ve své skleníkové pravdě, odmítá dialog s opozicí, což se dá ještě pochopit, ale odmítá dialog s občany a to se pochopit nedá. Nečasova vláda nám jakešovatí.

Blogy