Sbor dobrovolných hasičů patří u nás mezi nejmasovější volnočasové aktivity a je fenoménem i v rámci Evropy. První oficiální dobrovolnický sbor vznikl již před více než 160 lety a dnes je takto organizováno více než 350 tisíc lidí, což je téměř srovnatelné s počtem obyvatel Brna. Právě dobrovolní hasiči jsou u mnoha událostí, především v menších obcích, první. Pracují bez nároku na odměnu, s maximálním nasazením, stejně jako jejich kolegové profesionálové. Z dlouhodobých statistik pak vyplývá, že asi třetina všech výjezdů v republice připadá na ně. Sbory dobrovolných hasičů jsou tak v mnoha směrech pro celý záchranný systém zásadní.

Z tohoto pohledu je zcela paradoxní, že v minulých letech stát nevytvořil žádnou koncepci těchto sborů a prakticky zastavil jejich podporu. Zatímco před sedmi lety směřovalo do obecních rozpočtů na vybavení dobrovolných hasičů 500 milionů korun, v minulém roce to byl jen nepatrný zlomek této částky v řádu jednotek miliónů. Naším cílem je tento neblahý trend změnit tak, aby měly tyto sbory odpovídající kvalitní techniku a vylepšily se i jejich zbrojnice. První konkrétní vlaštovkou pro sbory hasičských dobrovolníků je možnost čerpat finanční prostředky v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který je vypsán na období 2014 až 2020.

Ministerstvo vnitra společně s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a Policejním prezidiem Policie ČR nyní dokončuje aktualizaci strategického dokumentu, který obsahuje konkrétní příklady využití dotace i podmínky čerpání. Ty budou následně pro žadatele (HZS, PČR a JSDH), společně s podmínkami stanovenými programovým dokumentem IROP pro základní složky IZS, závazné. Unijní dotace bude určená primárně těm dobrovolným jednotkám, které mohou zasahovat i mimo území svého zřizovatele a jsou zařazeny do systému tzv. plošného pokrytí. Aby byli zřizovatelé dobrovolných sborů se žádostí úspěšní, musí tak spadat do území, kterému hrozí například záplavy, sucha, větrné smrště nebo technické a technologické havárie.

Důkaz o potřebnosti i účelnosti využití finančních prostředků netřeba hledat příliš dlouho. Jen o letošních prázdninách vyjížděli hasiči k více než 22 000 událostem. Z toho více než polovina byla kvůli technické pomoci a mnohé se týkaly právě likvidace následků bleskových povodní...