Několik poznámek k nadcházejícímu 41. sjezdu ČSSD

26. února 2019

Řádný 41. sjezd ČSSD si tentokrát zvolí své vrcholné představitele na celé dvouleté funkční období. Určitě se dočkáme bilancování předsedy strany a předpokládám, že i všech místopředsedů ČSSD za uplynulé roční období. Období, ve kterém proběhlo referendum a vstup sociální demokracie do vlády a ve kterém proběhly i důležité komunální volby. Nedílnou součástí této roční bilance musí být i analýza skutečného stavu ČSSD.

Sociální demokracie již více jak 140 let usiluje o lepší život těch slabších ve společnosti. Chrání občanská a sociální práva občanů, posiluje solidaritu a soudržnost ve společnosti. Proto na nadcházejícím sjezdu očekávám nejen hodnocení úspěchů našich ministrů, ale i kritický pohled na ty věci, které se nepovedly či se nepodařily. Prostě proto, že nelze jít cestou všudy přítomného populismu a nacionalismu, ale je nutno vždy vše poctivě analyzovat. Nejen z pohledu dopadů na státní či veřejné rozpočty, ale zejména z pohledu politického programu sociální demokracie.

Proto mne mrzí, že přes moji opětovnou snahu pomoci ČSSD při tvorbě programu, který bude znát odpovědi na současné problémy naší společnosti, není široká členská základna do jeho tvorby zapojena. Nejde pouze o politické či životní zkušenosti našich členů či kvalitu odborného zázemí strany, jde i o jistou sebereflexi v přijímání nevhodných řešení, někdy dokonce z dílny pravicových stran či neo liberální ideologie. Včetně opakovaně přejímaných a nekritických postojů či rozhodnutí orgánů Evropské unie. Sociální demokraté se musí stát opět aktivními a čitelnými nositeli a šiřiteli hodnot, na kterých stojí.

A pokud skutečné víme, v jakém stavu se dnes ČSSD nachází, pak bez probuzení aktivity a spoluúčasti členské základny nikdo, ani nové vedení strany, nic nedokáže. A měli bychom se poučit z nedávné doby a tuto iniciativu členské základny a vzájemnou spolupráci podporovat. Nemluvě o zlepšení politické výchovy členské základny a o zkvalitnění informování široké veřejnosti i našich partnerů z řad neziskového sektoru a spolků.

A jaká nosná témata nastolovat? Rozhodně je to posílení sociální soudržnosti a solidarity ve společnosti. A to nejen vhodnou daňovou politikou či podporou rodin s dětmi. Je nutno omezit distribuci příjmů k novodobým oligarchům a vlastníkům korporací a zvýšit životní úroveň zaměstnancům a seniorům. Jde i o právo na bydlení z pohledu jeho dostupnosti, kvality a přiměřenosti. Je třeba se zaměřit na ekologická témata a ochranu spotřebitelů. Přece nelze zavírat oči nad ničením přírody, zdraví a životů pro stále větší zisky bank a firem.

ČSSD je stranou, která dlouhodobě osvědčila svůj cit a význam pro zachování a rozvoj demokracie a pluralitní společnosti. Garance občanské svobody, spravedlnosti, parlamentarismu a respektování práv menšin jsou prvky naší politiky. A je trvalým úkolem poukazovat na chyby, kterých se současná demokratická společnost dopouští, chyby napravovat a demokracii neustále vylepšovat po stránce sociální a morální. Na tohle jsme často pozapomněli a nyní sklízíme to, co jsme někdy sami pomáhali zasít.

Poslední poznámka vede k novým stanovám strany. Změna je potřebná, i když na ni budeme mít a jistě máme odlišné názory. A i když je nutno jít s dobou, pak si dovoluji varovat před bezhlavým přizpůsobováním se současným politickým trendům. Ty se dnes opírají o prvky autokracie či omezování plurality názorů. Nejde jen o stanovy či o jejich výklad, ale jde zejména o slušné a spravedlivé uplatňování těchto pro nás zásadních pravidel v praktické činnosti a v každodenním rozhodování. To je třeba mít na paměti a také se podle toho řídit.

Blogy