Nic nepodcenit

2. října 2015

24. září jsem se účastnil jednání ministrů zdravotnictví zemí Evropské unie. Důležité je, že zde nikdo nezastíral zdravotní rizika, která plynou z příchodu velkého počtu uprchlíků do Evropy.

Občané České republiky se aktuálně v žádném ohrožení nenacházejí. Naší povinností je ale předvídat možná nebezpečí a připravit se na ně. I zde platí, že prevence je tou v důsledku nejlevnější a nejúčinnější léčbou.


Potřebujeme seriózní „uprchlickou“ politiku. Lidé musí vědět, že před nimi nic netajíme, že před problémy neustupujeme a máme připravená alternativní řešení. Současně to je situace, kterou vyspělá země jako je Česká republika umí zvládnout.
Již několik týdnů pracuje a situaci podrobně sleduje tým Hlavního hygienika ČR. Protože je v denním kontaktu s odborníky z Evropské komise a Světové zdravotnické organizace, má přístup k aktuálním informacím z okolních zemí, což nám umožňuje se připravit a reagovat na situaci u sousedů. Největším zdravotním nebezpečím souvisejícím s uprchlíky je šíření infekčních chorob. Znova opakuji, momentálně není důvod k obavám. Ale ochrana zdraví a bezpečnost obyvatel je prioritou každé vlády. Rozhodl jsem se proto sestavit expertní tým pro ochranu obyvatel před riziky infekčních chorob. V týmu budou epidemiologové, vakcinologové, plicní lékaři, odborníci z ministerstva zdravotnictví. Tým bude samozřejmě spolupracovat s experty z ministerstva vnitra, v jehož správě jsou zařízení dočasného pobytu uprchlíků.


Ti pocházejí ze zemí, kde se některé infekce vyskytují průběžně. Vzhledem k dramatickým okolnostem, za jakých na území Evropské unie přicházejí, můžeme očekávat nejen nižší úroveň osobní hygieny, ale také nedostatek informací o jejich zdravotním stavu. To znamená, že budou muset být doočkováni, a to především v případě dětí. Musíme tedy zajistit dostatek očkovacích látek.


Vytvoření expertního týmu pro ochranu obyvatel před nebezpečím infekčních nemocí je jedním z kroků, kterými reagujeme na vzniklou situaci. Důležitá je výměna informací zejména se sousedními zeměmi, aby nedocházelo k opomenutí nebo naopak duplikaci péče.


Česká republika má odborné i organizační zázemí, díky kterému dokáže ochránit zdraví našich obyvatel. Nesmíme nic podcenit, naopak musíme nezmatkovat a pracovat.

Blogy