Nový fond má pomoci ke snížení vývozu surového dřeva z Česka

7. března 2017

Novým fondem tak zatočíme s vysokým vývozem surového dřeva z České republiky, říká poslanec Parlamentu ČR Ladislav Velebný. Posílí se tím náš český dřevozpracující průmysl!

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se připravuje novela zákona o lesích. V takzvaném lesním zákoně by měl být zakotven marketingový lesnický a dřevařský fond, který by měl začít fungovat od roku 2018. Mezi těmi, kteří novelu zákona podepsali, je například i sociální demokrat, místopředseda zemědělského sněmovního výboru a poslanec Parlamentu ČR Ladislav Velebný.

Podle poslance Ladislava Velebného má nový fond pomoci ke snížení vývozu surového dřeva z Česka a povinné odvody by podle novely měli platit majitelé lesů a zpracovatelé dřeva. Fond by měl také podporovat marketing dřeva a výrobků z něj, aktivity lesní pedagogiky a navrhovat opatření ke zvyšování objemu zpracovaného surového dříví na výrobky s vyšší přidanou hodnotou.

„Je důležité, abychom se zaměřili na vývoz a zpracování dřeva. Častokrát se stává, že se u nás dřevo vytěží, odveze za hranice a výrobky se pak prodávají zpět do Česka. Tento marketingový přehled tak přinese efektivitu pro naši zemi. Je pro nás důležité, abychom si dřevo zpracovávali a výrobky pak nejenom kupovali naši občané, ale prodávali je i do zahraničí. Přinese to stabilní ekonomiku v dřevozpracujícím průmyslu a nová pracovní místa,“ přiblížil poslanec Ladislav Velebný.

Záměrem nového fondu ale není zvýšit těžbu dřeva v lesích ČR, ale využít stávající potenciál našich lesů v produkci dřeva, motivovat odbornou i laickou veřejnost k lepšímu hospodaření s touto komoditou na tuzemském trhu a snižovat vývoz surového dříví z ČR, jehož výše je velmi často předmětem veřejné kritiky. „Dřevařský fond by měl taktéž fungovat podobně jako už existující vinařský fond,“ doplnil poslanec Velebný. Normu zákona tak bude ještě muset projednat Vláda ČR a následně Parlament ČR.

Blogy