Občané Tachovska nemocnici potřebují

17. května 2010

Chybějící okresní nemocnice trvale zůstává problémem v dostupnosti zdravotní péče na Tachovsku. Nemocnice v Plané přestala přijímat pacienty v létě 2002 pro platební neschopnost a zanedlouho potom přešla do majetku Plzeňského kraje. Tehdejší krajská reprezentace ODS navenek sice deklarovala zájem o zajištění dostupnosti zdravotní péče na Tachovsku, její činy však hovořily o něčem jiném.

Neprojevila ani minimální snahu o znovuzprovoznění nemocnice, ba peníze přidělené státem na její oddlužení použila jinam nebo je dokonce státu vrátila Tlak na otevření nemocnice ze strany obyvatel Tachovska však neustával. Veškeré snahy a návrhy na řešení znovuzprovoznění nemocnice ale vždy skončily na neochotě a nezájmu vedení kraje. Přes kraj v rukou ODS prostě nejel vlak. Jeden návrh tady ze strany ODS přece jenom byl. A to když před parlamentními volbami v roce 2006 přišel volební lídr ODS Jiří Pospíšil s dalšími kandidáty s myšlenkou udělat pár jakoby akutních lůžek interny a chirurgie v Nemocnici následné péče Svatá Anna. Tento slib byl však zřejmě zapomenut dřív, než byly vysypány volební urny.

Majetek plánské nemocnice v hodnotě bezmála půl miliardy nakonec nechala tehdejší krajská reprezentace pod vedením ODS spadnout do konkurzu kvůli dluhům ve výši 50 milionů. Areál pak koupila soukromá firma FFUS ve spolupráci s firmou Bussmark.

Obrat v pohledu na zajištění dostupnosti zdravotní péče přišel po krajských volbách v roce 2008, kdy ODS ve vedení kraje vystřídala ČSSD. Byla zpracována analýza stavu krajského zdravotnictví, kdy se v číslech jasně ukázalo, že nemocnice v příhraničním Tachovsku skutečně chybí, tak jak na to upozorňovali občané i opoziční politici. Počet hospitalizovaných na tisíc obyvatel je nejnižší v kraji, pacienti odtud bývají při přijetí v horším a zanedbanějším stavu, protože jejich hospitalizace byla často odkládána. Ženy rodily v autech na dálničních odpočívadlech. Sanitky s pacienty jezdily od nemocnice k nemocnici, než došlo k jejich umístění. Velká část tachovských pacientů byla hospitalizována v nemocnici Stod, jejich procento dokonce převyšovalo procento pacientů ze samotného okresu Plzeň-jih. Stod jako spádová nemocnice pro Tachovsko je však pro Tachovské špatně přístupná, historicky sem nevedou žádné přímé spoje.

Stav je tedy definován, občany ale samozřejmě více zajímá řešení. Jednou z možností je vybudovat na Tachovsku novou nemocnici. Tak velká investice se však zdá v současné době vzhledem k možnostem krajského rozpočtu a běžící výstavbě nemocnice v Klatovech nereálná. Přestože nemocnice v Plané má již soukromého vlastníka, kraj vždy podporoval jeho snahu získat smlouvu se zdravotními pojišťovnami na jednodenní chirurgii. Nyní přichází vlastník s dalším projektem – rekonstruovat budovu bývalého dětského oddělení, kde by vzniklo 64 akutních lůžek interny a chirurgie a navazovaly by na stávající provoz ambulancí, jednotky dlouhodobé intenzivní péče (DIP) a připravované jednodenní chirurgie. Součástí projektu je i zřízení 10 lůžek multimediciální JIP. Tento záměr se jeví jako velmi zajímavý a životaschopný. Vedení kraje nyní tuto nabídku spolupráce posuzuje, jak z hlediska zajištění provozu, tak z hlediska ekonomického a organizačního propojení se zdravotnictvím kraje. Podstatné je, že konečně po dlouhých letech je ze strany kraje zájem tento problém vyřešit. Vždyť svoji nemocnici, byť v menším rozsahu, si občané Tachovska jistě zaslouží.

Blogy