Odchodem z vlády bychom jen potěšili Zemana!

10. července 2019

Odejít z vlády pro to, že pan prezident hrubě cuchá českou ústavu, mi osobně nepřipadá přiměřené. Samozřejmě, sociální demokracie má jako strana koaliční vlády pro místa, která jí byla koaliční smlouvu přiřčena, plné absolutní právo sama rozhodovat, která osobnost ji bude na daném ministerském postu reprezentovat. Pokud pan prezident Zeman tomuto jejímu rozhodování brání, je to jednoznačně protiústavní. Avšak odchod soc. dem. z vlády by nebyla přiměřená reakce na to, že prezident flagrantním způsobem porušuje ústavu – a bylo by to k jeho potěšení.

Pravdou je, že ústava nepředpisuje žádný konkrétní termín panu prezidentovi k odvolání ministra, navrženému předsedou vlády. Ale také je pravdou, že ve smyslu jeho povinnosti přijmout odvolání ministra a jmenování jiného ministra musí neprodleně, bez zbytečných průtahů, vyhovět. Jinak by mohl dlouze přemýšlet, zda odvolat či neodvolat ministra ve smyslu jeho ústavní povinnosti, ještě rok či dva, čili do konce současné vlády. Tím by byla důležitá ústavní kompetence předsedy vlády zcela obsoletní, zbytečná, nulová.

O protiústavnosti jednání pana prezidenta tedy nemůže být pochyb. Problém ovšem je, jak se vystoupení sociální demokracie z vlády, na protest proti tomuto protiústavnímu jednání pana prezidenta, dál projeví na politické scéně.

Mnohé nasvědčuje tomu, že panu prezidentovi uděláme velikánskou radost a bujaré potěšení, když jako sociální demokraté z vlády vystoupíme. Konečně se nám definitivně pomstí za to, že jsme jej nevolili všichni jednotně prezidentem při tehdejších volbách, kdy ještě prezidentské volby probíhaly v parlamentu. Vznikne tu veliké nebezpečí, že pro potěšení pana prezidenta vznikne koalice ANO – SPD, které bude přijímat extremistická rozhodnutí, typu referenda o vystoupení ČR z EU, které by mohlo mít katastrofální důsledky.

Když jsme se jako sociální demokracie rozhodovali, zda vstoupit do vlády s trestně vyšetřovaným premiérem či zda zůstat v opozici, došli jsme k názoru, že nejlépe můžeme demokracii ohlídat, když budeme zastoupeni ve vládě. Vybojovali jsme si v tomto smyslu důležité ministerstvo vnitra. Policie předala návrh na trestní stíhání pana premiéra státnímu zastupitelství. Zatím tedy demokracii konsekventně hlídáme. Pokud by došlo ze strany ANO k hrubému porušování zásad právní státu, dělby moci a nezávislosti justice, byl by to pádný důvod, vládní koalici vypovědět.

Nedávní masová demonstrace na Letenské pláni ukázala, že osvícení občané mají zájem podílet se na věcech veřejných. To je v pozitivním smyslu mimořádně důležité. Je to vitální podpora naší soc. dem. snahy, udržet právní stát a dělbu moci. Těch demonstrací jsme se také měli aktivně účastnit, zejména měli vedoucí představitelé sociální demokracie na demonstraci na Letenské pláni poděkovat demonstrantům za to, že nám pomáhají chránit demokracii, právní stát a dělbu moci. To jsou přesně i naše hlavní cíle, jsou to i cíle demonstrantů, navzájem se podporujeme. Občanská angažovanost essentielně důležitá pro zachování demokracie v ČR. Ochota občanů se angažovat je přesně ta síla, která tlačí Českou republiku z Východu – z Ukrajiny, Ruska a Běloruska – na Západ, do etablovaných demokracií Západní Evropy jako Rakousko, Západní Německo, či Holandsko. Važme si jí, podporujme ji.

Autor: Karel Vodička, mluvčí regionu zahraničí – exil

Blogy