Ohrozí fundamentální šetření bezpečnost státu?

2. srpna 2010

Za nezodpovědnou a naprosto nepochopitelnou považuji rozpočtovou rezignaci ministra vnitra Radka Johna a jeho přijetí plošných škrtů ve výši 1,2 miliardy korun v rozpočtu ministerstva. Jako bývalý ministr vnitra vím, že škrtnout 1,2 miliardy korun pouhých pět měsíců před skončením roku je téměř nemožné. Slovíčko téměř znamená, že to možné je - ovšem za cenu plošného snížení platů zaměstnanců ministerstva vnitra, policistů a hasičů o minimálně 10 procent.

Přitom už současná situace v řadách policie není nijak radostná. Všichni s napětím očekávají, co bude, a zároveň zvažují co nejvýhodnější kroky. Nutným snížením tarifů - jakožto důsledkem tohoto škrtání - budou postiženi policisté mající nárok na nejvyšší výsluhu, která se počítá z posledního roku. Počet těchto policistů dosahuje téměř 15 tisíc! Pokud z tohoto počtu odejde polovina či jen třetina, bude to obrovská rána pro rozpočet v podobě odchodného a následné výplaty výsluhových nároků. Současně s masovým odchodem navíc musí být zahájen nábor a výcvik nových policistů. Je tedy zcela logické, že rozpočtově jde o velmi špatný krok, kterým se nic neušetří, ale výdaje budou naopak vyšší. O snížení kvality a výkonu policejních složek raději ani nemluvím.

Páni ministři, buďte odpovědní Dalším nebezpečným krokem se může stát neuvážené snížení provozních výdajů. V důsledku toho totiž může hrozit zvýšená kriminalita, pozdní příjezdy policistů na místa činu, nedostatečná technika apod. Už nyní na tyto skutečnosti policisté i hasiči hlasitě upozorňují. Strašení pana ministra Kalouska, že nyní jde v oblasti škrtání jenom o rozcvičku a že příští rok budou škrty ještě větší, může dát policistům i hasičům opět jasný signál o tom, že lepší zítřky zřejmě za této vlády nepřijdou...

Ministr vnitra - a potažmo celá vláda - nedoceňují důsledky této situace a rezignují svým jednáním na základní, povinné funkce státu. Za cenu šetření, a nikoliv hledání příjmů tak dávají otevřeně všanc osudy lidí a jejich bezpečnost. Ideová předpojatost současných vládních představitelů, kvůli které odmítají např. daňovou progresi, může reálně ohrozit životy a majetek nás všech.

Apeluji proto na svědomí a společenskou odpovědnost alespoň některých ministrů, aby si tyto důsledky včas uvědomili a opustili heslo o plošném škrtání peněz. Měli by jej naopak nahradit snahou sloužit tomuto státu a jeho občanům. V této službě mohou být zakomponována i nutná úsporná opatření, ale nikoliv jako fundamentální a jediná politická hodnota, která nemá s rozpočtovou odpovědností nic společného.

* článek byl publikován v Lidových novinách 2. 8. 2010

Blogy