P. Poc: Stopka nelegálním množírnám psů a koček je běh na dlouhou trať, který nevzdávám

8. března 2019

V květnu 2014 jsem se společně s předními odborníky z oblasti justice, státní správy, veterinárního lékařství a zástupci z neziskového sektoru účastnil konference “Stát a ochrana zvířat” v Senátu ČR. Mezi přítomnými panovala shoda na tom, že nelegální množírny domácích mazlíčků, které mnohdy připomínají spíše středověká vězení než rodný domov, jsou závažným problémem, který nelze vyřešit jen změnou zákonů u nás v ČR nebo přísnějšími kontrolami. Jde přesně o ten druh problému, který se musí řešit na úrovni EU prostřednictvím společného systému identifikace a registrace.

Proto jsem v Bruselu využil svého vlivu čestného předsedy interní skupiny pro dobré podmínky zvířat v Evropském parlamentu a ve spolupráci s relevantními evropskými organizacemi jsem začal intenzivně pracovat na tom, aby se věci daly do pohybu. Během roku 2015 a 2016 jsem se ale opakovaně přesvědčil, že Evropská komise nepovažuje nelegální obchod s domácími mazlíčky za evropský problém.

Následovala proto série setkání a aktivit na české i evropské úrovni, abychom přesvědčili nejen širokou veřejnost, ale také ostatní politiky a úředníky, že jako země domácích mazlíčků, je v našem zájmu vystavit stopku nelegálním množírnám. Jejich existence totiž vážně ohrožuje zdraví zvířat i veřejnosti, evropské spotřebitele a fungování vnitřního trhu.

V listopadu 2016 jsem se sešel s Asociací pro ochranu psů a koček (Cat and Dog Aliance), kteří mě seznámili s jejich studií, která upozorňovala na znepokojující údaje o aktuálním stavu obchodu se psy a kočkami na území Unie. Kromě velmi slabé právní ochrany je problémem i rozsah, v jakém se tato nelegální činnost odehrává. V otřesných podmínkách ročně trpí sta tisíce psů a koček. Černý obchod se rozrostl do takové míry, že se stal jedním z hlavních zdrojů příjmů mezinárodní organizované trestné činnosti. Proto jsme začali připravovat strategii, jak situaci změnit. Společně s dalšími europoslanci jsme začali tlačit na vznik celoevropského Akčního plánu boje proti nelegálnímu obchodu a na to, aby nově vzniklá unijní Platforma pro dobré životní podmínky zvířat, zahrnovala také problematiku chovu domácích zvířat.

Vzhledem k tomu, že se na úrovni členských států i Evropské unie dnes a denně řeší řada závažných témat, je potřeba nejdřív získat patřičnou pozornost, aby byla vůle začít problém řešit. Kvůli tomu jsem v roce 2017 uspořádal v Bruselu několik setkání, kam jsme pozvali všechny zapojené strany. Výsledkem bylo, že se mi v Evropském parlamentu podařilo prosadit, aby se začalo oficiálně jednat o zpřísnění evropských pravidel. Je to běh na dlouhou trať a finální podnět ke změně musí přijít ze strany Evropské komise a členských států, ale někdo musí závod odstartovat, jinak se nikdy neznačně běžet.

Stálo to sice spoustu úsilí, ale během roku 2018 a 2019 se nám podařilo vypracovat v Evropském parlamentu usnesení, kde se mi podařil prosadit požadavek na vznik unijního systému identifikace a registrace a Akčního plánu EU, který by mimo jiné zlepšil naše pravidla, zavedl velmi přísné tresty a zaměřil se na prodej mazlíčků přes internet. Teď bohužel narážíme na to, že s blížícím se koncem současného mandátu europoslanců i eurokomisařů chce každý všechno dotáhnout do konce, aby s novými zástupci nebyla práce smetena ze stolu. Nadále ale bojuji za to, aby se usnesení dostalo ještě do evropských voleb na plénum Evropského parlamentu a my měli v ruce nástroj, kterým můžeme tlačit na EU, aby problém začala konečně řešit.

Blogy