Podivní náměstci musí odejít!

19. července 2010

ČSSD již před volbami poukazovala na skutečnost, že nová politická strana Věci veřejné nemá transparentní vnitřní demokratickou strukturu a je zcela provázána s konkrétní soukromou firmou – bezpečnostní agenturou ABL. Obrovský vliv firmy ABL se projevil i při nominacích zástupců VV do vlády Petra Nečase. Ministr školství Dobeš v agentuře v minulosti pracoval, ministr dopravy Bárta ji přímo vlastnil. ČSSD také včas varovala před jmenováním Radka Johna do vedení ministerstva vnitra, neboť se obávala, že dojde ke střetu zájmů mezi jeho rolí ministra a vazbou na struktury ABL či s ní spojených bezpečnostních agentur.

Personální změny, jež po jmenování ministrů nastaly ve vedení některých ministerstev, naplňují nejhorší obavy, které ČSSD se vznikem této vlády měla. Závažným faktem je to, že předseda vlády Nečas přehlíží všechna nebezpečí korupce, střetu zájmů a bezpečnostních rizik, jež nyní vznikají na jednotlivých ministerstvech, a to zejména v gesci ministrů nominovaných VV. Je nepřípustné, aby pokračovalo a dokonce se prohlubovalo personální propojení mezi několika ministerstvy a strukturami, souvisejícími s firmou ABL. Ministr Bárta jmenoval ekonomickým náměstkem Martina Sýkoru, který dříve pracoval ve firmě ABL, ministr Dobeš jmenoval do funkce náměstka rovněž bývalého zaměstnance téže společnosti (bez jakýchkoliv odborných předpokladů), Kryštofa Hajna.

Vážný střet zájmů a reputační riziko zakládá rozhodnutí ministra vnitra Johna jmenovat do funkce náměstka majitele jiné bezpečnostní agentury Michala Moroze, jehož firmu navíc spoluzakládal někdejší důstojník komunistické STB. Je zarážející, že předsedu vlády neznepokojují prodeje firem tzv. „na oko“, jež realizují někteří členové vlády proto, aby se zbavili podezření ze střetu zájmů. Ministr Bárta prodal svoji firmu bratrovi, ministr Jankovský se chystá prodat svoji společnost synovi. Takový způsob obcházení pravidel je výsměchem veřejnosti a zcela relativizuje oficiální vládní závazky k boji s korupcí.

Skandální je rovněž výrok „nového“ majitele ABL Matěje Bárty o tom, že tato firma se nebude ucházet o veřejné zakázky pouze na ministerstvech vedených zástupci VV. Nikdy v minulosti, s výjimkou bývalého ministra dopravy za ODS Řebíčka nehrozil tak rozsáhlý střet veřejného a soukromého zájmu. Nikdy v uplynulých dvaceti letech nedošlo k tak zřetelnému a otevřenému propojení podivné struktury několika soukromých firem a vedení klíčových státních úřadů. Takový negativní vývoj nemůže předseda vlády Nečas ignorovat.

Jménem opoziční ČSSD vyzývám předsedu vlády, aby okamžitě jednal. Jako premiér může dosáhnout odchodu pánů Hajna, Sýkory a Moroze z uvedených ministerstev. Může také zabránit nástupu pana Bartáka do vedení ministerstva vnitra. Může donutit ministry Bártu a Jankovského, aby své společnosti prodali mimo svou rodinu a to transparentním způsobem. Pokud myslí Petr Nečas vážně svůj deklarovaný boj s korupcí a klientelismem, nemůže tento obrovský vznikající problém ignorovat.

Blogy