Podpora podnikání - žádné prázdné fráze

13. května 2010

Mluví-li sociální demokracie o vytváření nových pracovních míst, nemá tím samozřejmě na mysli, že je bude vytvářet ona sama. Pracovní místa vznikají ve výrobní sféře a službách a na politicích je, vytvořit pro to podmínky. Proto podpora podnikání v našem volebním programu nejsou jen prázdné fráze.

Připravujeme řadu opatření v omezení zbytečně administrativy a byrokracie pro podnikatele a snižování jejich informační povinnosti vůči státu. Cestou je mimo jiné propojení dat v rámci databází státních institucí. Proces založení firmy chceme urychlit tak, aby netrval déle než 3 dny.

Pro malé a střední firmy chceme zjednodušit proces získávání a čerpání prostředků z fondů EU. Jejich doposud nízké využítí považujeme za promarněnou příležitost jak krizí postižené ekonomice pomoci.

Posílíme kapitál Českomoravské záruční a rozvojové banky, aby mohla vytvořit podmínky pro vyšší podporu podnikatelských úvěrů u komerčních bank formou garancí a dotací na vysoké úroky. Zároveň vlastními úvěry pro malé a střední podnikatele může zčásti nahradit “úvěrovou neochotu” komerčních bank.

Můžeme pomoci snížit podnikatelům vstupy a to tím, že si “posvítíme” na současnou tvorbu cen energií. Ustavíme nezávislý dohled nad transparenstností tvorby cen dominantních dodavatelů elekřiny a plynu. Maximálně zjednodušíme možnost výběru dodavatele energií. posoudíme možnost stanovovat ceny elektřiny čtvrtletně tak, aby cena pro konečné zákazníky lépe odrážela vývoje světových cen v průběhu kalendářního roku.

Zaměříme se na viditelné zlepšení vymahatelnosti práva. Jednou z neodkladných pritorit je i příprava zcela nového zákona o daních z příjmů, který je dnes po desítkách novel nepřehledným zmetkem, v kterém se obtížně vyznají i právníci a daňoví poradci. Rozhodně nepřipravujeme žádné zásadní plošné zvýšení daňové zátěže, jak straší pravice. Vždyť to byla právě vláda sociální demokracie, která zavedla paušály pro drobné podnikatele a živnostníky, které jsou nejvelkorysejší v Evropě. Daňové kvóty na úrovni hodnot z let 2005 – 2007 pokládáme za přijatelné. Musíme napravit přesunutí daňového břemene z příjmově nejsilnějších občanů na střední třídu a příjmově slabé vrstvy, které prosadila ODS. Daně z příjmů právnických osob zvýšíme ze současných 19 % na 21 %, což je úroveň z roku 2008. V rámci podpory rodin s děmi obnovíme možnost společného zdanění manželů s dětmi.

Přijetím protikorupčního balíčku zlepšíme podnikatelské prostředí pro poctivé firmy a snížíme náklady státního rozpočtu.

Blogy